EXTRA REPRESENTANTSKAP

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns extra representantskapsmöte, övriga medlemmar är också välkomna.

MÅNDAGEN

den 14 september kl 18.00

på Folkets Hus rum 1.

På dagordningen: Kommunens budgetremiss 2016-2018, mm

Välkomna!!
K G Abramsson
Ordförande