KALLELSE KALLELSE KALLELSE  

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till julrepskap söndagen den 15 dec kl 15.00 på Folkets Hus.OBS!! TIDEN 15.00OBS!! Anmälan om närvaro ÄR ETT KRAV och ska ske så snart som möjligt till Göran på partiexpen (tel 144 90 eller mail) så kokgruppen kan dimensionera julmaten efter antalet deltagare.

VÄLKOMNA!!

K G Abramsson

Ordförande