KALLELSE KALLELSE KALLELSE

EXTRA REPRESENTANTSKAP

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns extra representantskapsmöte, övriga medlemmar är också välkomna.

MÅNDAGEN den 17 augusti

kl 18.00 på Folkets Hus.

Välkomna!

K G Abramsson
Ordförande