....skriver man på ledarsidan på Folket.

Det ligger mycket i den slutssats Fredrik Petterson kommer fram till här...

Utdrag ur texten:

>>> Juholt utmanade Reinfeldt genom att måla bilden av framtiden med bred pensel. Han tänkte utanför den så kallade boxen och, framför allt, han vågade tänka längre: ”Vad händer med ett samhälle om de gemensamma drömmarna och förbättringsplanerna ställs in”. Kanske var det just detta säregna drag hos Juholt som gjorde honom så enormt provocerande i mångas ögon?

Men faktum kvarstår: inför dessa frågor stod Reinfeldt tomhänt på svar. Istället varnade han för sådana visioner.

Men nog är det i sanning märkligt att en statsminister som beskriver tillvaron som en institutionsskadad innehavare av akademisk professur förmår nå fram till väljarna bättre än en arbetarledare som talar genom kulturen? Kanske beror det på att vad som sägs i huvudsak tolkas av och filtreras genom borgerlig media? Kanske beror det på att arbetarrörelsen sedan länge lämnat kulturen, som en gång av var en sådan självklar del av den politiska kampen, fjärmat sig från dess språk och form?

n Mycket har sagts, sägs och kommer att sägas om Juholt. Men en sak står klar – med honom vid rodret skilde sig socialdemokratin från alla andra.<<<

Läsmera >>>>http://folket.se/asikter/ledare/1.1361574