Det skrivs och pratas mycket om jämställdheten i politiken. Det kommer olika redogörelser hur det ser ut runt om i länet.

Nu senast är det Maria Kristoffersson som talar om hur hemskt det är att vara kvinna i politiken i Vilhelmina.

Jag delar inte hennes uppfattning i den här frågan heller.

Vi gick till val på varannan damernas på vår fullmäktigelista. Hälften av de som kom in i fullmäktige är män, hälften kvinnor.

I kommunstyrelsen som bereder alla ärenden till kommunfullmäktige är 6 st av 11 ledamöter kvinnor.

Vi i S har 7 platser  i kommunstyrelsen varav fyra är kvinnor.

Förutom kommunstyrelsen har vi tre nämnder i kommunen. I dessa tre nämnder är det kvinnor som är ordföranden.

Räknar man in kommunfullmäktiges ordförande så är tre av fem ordförande poster tillsatta av kvinnor.

De talar bäst för sig själva men jag tror inte de tycker de är missgynnade.

http://blogg.vk.se/ake-nilsson-kommunalrad-s-vilhelmina/2014/08/14/jamstalld-politik-i-vilhelmina/