KALLELSE   KALLELSE   KALLELSE

             JULREPRESENTANTSKAPSMÖTE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns representantskapsmöte, övriga medlemmar är också välkomna. 

SÖNDAGEN den 18 december  kl 14.00 på Folkets Hus.

Välkomna!!
K G Abramsson
Ordförande