Utbildningsnämnden har idag haft ett extrainsatt sammanträde. Det framställs av Västerbottensnytt som ett krismöte vilket är helt fel. 
Vid föregående nämndsmöte gav vi vår förvaltningschef i uppdrag att bereda några frågor och kallade till ett nytt möte för att kunna fatta beslut om budgeten för 2019. Inget märkvärdigt i det, ett helt naturligt förfarande. Av frågeställningarna från Västerbottensnytt så kände jag att man ville skapa braskande rubriker och kritik mot migrationsverket. 

Att migrationsverket lämnar Vilhelmina och mottagandet av ensamkommande ungdomar minskar, får konsekvenser för hela samhället; handeln, fastighetsbolaget, sociala och skolan, för att inte tala om befolkningsstatistiken och att vi behöver varje människa som vill bo och leva i vår fantastiska kommun. Dessutom är det tragiskt för de som drabbas. Men att vinkla det till ett krismöte för utbildningsnämnden är inte rätt, vi har att förhålla oss till den verklighet vi befinner oss i och om elever försvinner så måste verksamheterna anpassa sig till det. Att det drabbar anställda är beklagligt men inget vi kan göra något åt. 

Vi har tittar på bokslutet för 2017 och gjort beräkningar utifrån det. Vi har fattat beslut att inte godkänna några nya önskemål, utifrån att vi har en väldigt hög personaltäthet tror vi att man minska kostnaderna och dessutom tror vi att intäkterna kommer att bli högre. 

Vårt budgetförslag innebär att vi behåller befintlig verksamhet och för att klara det så begär vi en utökad ram på strax under 12 miljoner.
Kommunens budget kommer nu att gå ut på remiss och beslut kommer att tas vid kommunfullmäktige i juni. Får vi en förändrad majoritet efter valet så kan det innebära att budget omprövas men vad gäller oss så var det en enig nämnd som tog beslut. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till ALLA ledamöter för goda och konstruktiva diskussioner och förvaltningen för väl genomförda beredningar.