Brev från partisekreterare Carin Jämtin som skickats till partimedlemmar om val av ny partiordförande.

Kära partivänner!

Vårt parti befinner sig i ett mycket svårt läge, den värsta krisen i modern tid. De senaste dagarna har jag fört samtal med ett stort antal av er. Jag möts allt mer av en vilja att ta avstamp ur krisen, att samla oss för att utveckla socialdemokratins politiska alternativ. Det finns i dag i partiet en krismedvetenhet och en beslutsamhet som jag tror är avgörande för att vi ska kunna gå vidare.

Det verkställande utskottet föreslår nu att Stefan Löfven väljs till partiordförande. Stefan Löfven har varit ordförande i IF Metall sedan 2005 och är från början svetsare. Jag känner Stefan som en trygg och mycket kunnig ledare, med tydlig ideologisk förankring i våra idéer. Men jag känner honom också som en person som kan samla människor och genomföra de förändringsprocesser som behövs. Stefan Löfven förstår den globaliserade världen och vad den innebär för så väl politiken som för företagandets villkor.

Läs mera >>> http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Information-till-partimedlemmar-om-val-av-ny-partiordforande/

/gm Kristina Norman