Vi har alla sett rubrikerna om nedmonteringen av vården på olika sätt. Ekonomin för Västerbottens läns landsting måste bli hllbar samtidigt som utveckling och nyinvesteringar ska ha resurser.
 
Verksamhetschefer arbetar tillsammans med personal för att planera effektiviseringar och förändringar, de skickade ett nödrop när vi hade Hälso o sjukvårdsnämnd sist, "låt oss få arbeta ifred, det är så uppslitande med alla rubriker och domedagsprofetsior, det rör upp personal och befolkning, låt oss få visa resultat först"!
 
Den förändring som jag har fått mest samtal om är ambulansen i Åsele. Akutbil som endast åker på prio 1 larm, detta gör, att den inte åker på andra larm och finns då tillgänglig för dessa svåraste larm. De kan sända ekg, påbörja behandling mm, konceptet är redan uppmärksammat av andra landsting som vill studera hur detta fungerar. Samtal och information sker i Åsele med personal mfl. Konstigt nog gick kommunalrådet ut i tidningarna med missnöje trots att landstingsrådet Peter suttit med honom och de hade gått igenom vad som var möjligt och inte, det gäller upphandlingsregler mm
 
Platser vid geriatriskt centrum i Umeå diskuteras också, men det har faktiskt varit en "gräddfil" för Umeborna, vi i inlandet har inte kunnat skicka våra svårast sjuka gamla dit för utredningar mm, nu ska vi alla få ta del av läkarnas/geriatrikernas kunskap, de ska i större utsträckning serva alla i länet.
 
Visst är det tufft, men det finns glädjeämnen också, Var med och invigde nyombyggda operationssalar, detta för att få ner andelen vårdrelaterade infektioner som är dyrt och smörtsamt, när man opererar byts nu luften 137 ggr i timmen runt patienten, nya operationsbord möjliggör att patienten efter sövning kan vändas utan att rubbas ur läge, det är rygg och nevrologiska operationer bl a, människor från hela Norrland opereras i Umeå.
 
På många områden förbättras vården, utveckling och forskning tas tillvara, många exempel finns, förr spikades höftfrakturer, nu byts leden är ett exempel...
Hoppas vi slipper bryta våra höfter eller ben, gå försiktigt på isfläckarna, ha det fint!!!!///Agneta L B
 
gm Kristina Norman