... i partiet deltagit i en cirkelledarutbildning i Lycksele på ANSIA... En rolig och mycket intressant dag.

Inom ramen för Partidistriktets utbildningssatsning ”Folkrörelseutbildning Västerbotten” har ABF tagit fram studiecirkeln ”Socialdemokratins århundrade”. Det är en studiecirkel i partiets ideologiska utveckling från Arbetarrörelsens framväxt till dags dato.

För att få möjlighet till fördjupning i materialet som vi sedan ska använda i kommande studiecirklar så har vi erbjudits möjlighet till en dag tillsammans med författaren av materialet, Henry Pettersson.

Henry Pettersson har ett förflutet som SSU:are från Skåne för att sen bl.a. disputera i statsvetenskap i Örebro. Han jobbar numer som politisk sekreterare åt Socialdemokraterna i skatteutskottet i riksdagen.

Vi har också förutom fördjupningen fått en massa intressanta boktips som man också kan använda i studiecirklar. Tex 

- Bokslut Reinfeldt/ Christer Persson, Stafan Carlèn och Daniel Suhonen

- Studier i Rött, Socialdemokratins ideer/ Henry Pettersson

- Alla underbara dagar/ Henrik Berggren

 En del har jag läst och andra ska jag med glädje ta mig an framöver ...

Dessutom har vi umgåtts med trevliga, engagerade och alerta människor från olika delar i partidistriktet och kunnat utbyta lite tankar och det är alltid lika givande...  och vid det här laget kan man också säga att det bli kära återseenden, bland kamrater som man annars inte träffar så ofta...

Ja god mat och fika har vi också kunnat åtnjuta under dagen...Kan det bli mera rätt?

Tror inte det!

Nu är jag hemma igen och har bäddat ner mig i bingen... Ruggugglan är sliten och trött efter en intensiv men rolig dag .

Hej på en stund !!!!

Kristina Norman