Man kan i en blogg läsa om Göran Jonzons kunskaper i kommunal ekonomi. Han skriver bl a att Vilhelmina kommun lånar pengar till löner?! Om han tog sig tid att läsa och följa med, skulle Jonzon förstå att de pengar som kommunen lånar är till det stora investeringar som kommunen är tvungen att genomföra och som skulle ha påbörjats redan när Jonzons allianskamrater satt i majoritet i kommunen vilket också skulle ha inneburit upplåning på motsvarande belopp. Men Jonzons avsikt är givetvis inte att hålla sig till fakta, utan snarare att försöka måla upp en vrångbild kring kommunens nuvarande styrande.

Vilhelmina kommun har alltså lånat upp pengar till investeringar som ska leva under många årtionden. Det är inte rätt att de som idag lever och betalar skatt till kommunen, ensamma ska bära kostnader som också kommande generationer kommer att god nytta av.

Vilhelmina kommuns styrande redovisar öppet hur ekonomin förhåller sig, hur pengarna används och också hur de anskaffas. Det finns exempel på motsatsen där verkligenheten mörkas ner och pengarna göms undan till förfång för det allmänna och därmed också Vilhelmina kommun. Men det är inte alltid som såna konststycken lyckas, som tur är.

K G Abramsson
socialdemokrat