Under flera års tid har det varit klagomål att det inte snöröjts på helgerna.

Det har varit olika gränser på vardag och helg. På vardagar har det varit 5 cm och på helgerna 15 cm innan snöröjningen börjat.

Nu har vi ändrat på detta och from idag så är det 5 cm som gäller för både vardagar och helgdagar.

Så snöar mer än 5 cm det imorgon så blir det snöröjt i helgen.