Nu har jag "ertappats" som läromästare till Míchael Wolf i Swedbank. Wolf har anklagats för något och polisanmälts för något som skulle ha förekommit under hans tid som VD i Swedbank. En helt igenom otrolig och besynnerlig jämförelse. Man väntar nu bara när han ska anklaga mig för något som t ex president Barack Obama, eller de nu aktiva presidentkandidaterna i USA har gjort eller kommer att göra som inte Göran Jonzon gillar eller som inte är förenligt med hans etiska kompass.

När Göran Jonzon anklagade mig för fiffel med jaktarrende, begärde jag hos kommunstyrelsen en utredning om vad som var korrekt och inte i det sammanhanget. När utredningen är klar, visar det sig att allt har skett i laga ordning och det är också klarlagts att jag inte på något sätt missbrukat avtalet eller att jag skulle ha jagat gratis på kommunens mark eller utnyttjat avtalet för egen vinning. Har man själv mark, behöver man ingen annans. Göran Jonzon är klart medveten om varför detta avtal kom till. Det som förvånar är att han exakt vet vad som hände för nu snart 25 år sedan. När han inte ens var bosatt i kommunen! Vet Jonzon själv vad han sysslade med vid tidpunkten för tillkomsten av det aktuella avtalet. Vet han ens vad som hände för hans egen del långt senare t ex  2005 eller 2009 eller 2010? Han har, sedan utredningen var klar, glidit vidare i argumenteringen för att han ska lura allmänheten att upprätthålla misstankarna mot min person som skurk och bandit. Ohederligt är bara förnamnet!

Att jag skulle ha missbrukat mitt arrendeavtal vid jakt/viltvårdsområdets stämmor är helt igenom ett falsarium. Alla stämmoprotokoll är tillgängliga för läsning och där kan var och en läskunnig se att all hantering skett i enlighet med stadgar och andra gällande regler. Men kanske minns en del markägare Jonzons egna övningar på en del jaktstämmor? Jag minns det ganska väl.

Den utredning som regeringen tidigare tillsatte och som ska utröna om det går att lagföra bloggare med osanna och kränkande omdömen om andra, namngivna personer, kanske kommer med förslag om lagstiftning som gör det möjligt att tillrättaföra och döma personer som sysslar med smutskastning på nätet. Jag väntar med spänning på den dan när lagens långa arm också kan komma att nå dessa människor med lagenliga vidräkningar. Skärpningen av knivlagen som nu diskuteras kommer nog inte att duga att använda i dessa mål. Förslaget som Kristdemokraternas riksting behandlade om knivlagen, gillades inte ens av de Kristdemokratiska ombuden men väl av motionären och vilhelminabon som nu snart alla känner.

Hur länge tycker du läsare att man ska behöva tåla lögner, insinuationer och kränkningar i återkommande bloggar? För egen del har jag avhållit mig från att gå i svaromål, då jag trodde att det skulle ha ett slut, men icke!

K G Abramsson
socialdemokrat