En nyckel för att kunna bo, jobba och leva i hela landet är att det finns jobb och företagande. Regeringen har därför gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har det särskilt tufft. Syftet är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla företagsklimatet och näringslivet.ngmiljonsatsningen ska stärka gles- och landsbygdskommuners företagsklimat. 

Besked från regeringen idag. 


http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/mangmiljonsatsning-ska-starka-gles--och-landsbygdskommuners-foretagsklimat/