Socialdemokraternas vision om framtidens demensvård i världsklass i Vilhelmina.

Detta innebär ett förslag om att göra en omflyttning av våra särskilda boende former som kommer att beröra våra boenden Strandbacka och Åsbacka över tid.  Det ska ske med stor respekt och hänsynstagande till de som bor på våra boenden idag. Ingen kommer att tvingas flytta som inte vill utan det kommer att ske en successivt omflyttning av verksamheterna.

Vi vill göra om två avdelningar på Åsbacka till demensvårds avdelningar med en säker och lättillgänglig utemiljö för de dementa så de själva kan gå ut och in och röra sig. Två avdelningar slås samman till en avdelning för vård av de mest sjuka äldre, med närhet till den gemensamma vårdavdelningen och läkare på landstinget, för att kunna ge människorna en vård och omsorg de behöver när dom är svårt sjuka.  Vi vill i första läget göra om två våningar 20 platser på Strandbacka till vanligt särskilt boende och en våning kommer vi att utreda och se vilken befintlig verksamhet som skulle komma att kunna flytta in på ett våningsplan.

Vi vill även i framtiden utreda möjligheten att skapa en särskild avdelning för de äldre med psykiska sjukdomar.  Detta för att höja kvalitén i vård och omsorgen ytterligare för våra äldres olika behov.

Vi samverkar väldigt nära och bra med landstinget i olika frågor bland annat om bemanningen i fjälldalarna, då vi anser att det är av största vikt att vi tillsammans hjälps åt och att vi tillsammans ska hittar lösningar som medborgarna har störst nytta av.  Om den gemensamma vårdavdelningen och möjligheten till utveckling av akutsjukvården i Vilhelmina med ex. en helikopter platta för ambulanshelikoptern att kunna landa nära sjukstugan.

Förvaltningschefen har tillsammans med sina chefer haft arbetsgrupper där förslag tagits fram, och två stora Arbetsplatsträffar för information har varit på Åsbacka. Chef för Strandbacka har jobbat med sin personal och dom har tillsammans jobbat med frågan.

För alla partier vill när vi pratar, ge en bra vård och omsorg men det är vägen dit som är av största vikt för medborgarna tycker jag.

Vi  Socialdemokrater är tydliga med vår vision hur den ska kunna genomföras och finansieras med medborgarna i fokus.

Annika Wibrell ordförande i socialnämnden