Fem personer, vilka förmodligen representerar delar av den borgerliga alliansen i Vilhelmina, har överklagat fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan om Regnbågenombyggnaden i Trissen från 2009. Vi socialdemokrater har kritiserats för att hålla liv i den diskussionen, men vi kan ju enkelt nu konstatera vem som sköter den saken.

Den argumentation som de klagande (eller är det bara en för uttrycket "jag" återkommer på flera ställen och vem är då "jag"?) liknar mera ett försök att få hela saken att likna en brottmålsprocess där det viktigaste skulle vara bevisningen av vad som dokumenterats eller inte. I och för sig saknas inte underlag som de facto stöder frågan om att inte bevilja ansvarsfrihet för berörda personer, men trots ihållande förklaringar från både jurister och andra sakkunniga har de klagande inte förstått att fullmäktige har rätt att göra den bedömning som fullmäktige anser sig behöva göra i hithörande frågor utan att själva saken ska kunna prövas av en förvaltningsdomstol. Klagogrunderna finns klart angivna i kommunallagen, och där ingår inte någon som helst möjlighet att sakpröva fullmäktiges beslut. När ska den verkligheten tränga igenom de dimridåer som de klagande nu försöker skapa för att tro sig vinna någons gunst eller domstolens gillande?

Eller räknar man nu med större framgångar i och med den förstärkning man nu erhållit genom att "den förlorade sonen" tydligen nu har återkommit till fadershuset och befriats från den bannbulla som tydligen gällt? Kan det möjligen vara så att detta är ytterligare en som hjälper till med att gräva gropar?

Är det så svårt att förstå att man som politiker och förtroendevald har ett ansvar att hålla sig underrättad om vad som pågår i den verksamhet man är satt att sköta? Den passivitet som visats och den underlåtenhet som är uppenbar i det aktuella fallet är grund nog för fullmäktiges ställningstagande. Därtill ska också påminnas om vad revisionen påtalat i sammanhanget.

Vilhelmina kommun har verkligen begåvats med ett antal personer, och partier, som satt Vilhelmina rejält på kartan - men med kraftigt oönskade förtecken!

Släpp taget om spaden nu!

K G Abramsson
socialdemokrat