I lördagens VK finns en insändare ang nedläggning av förskolan Kefas. Följande svar har jag skickat in.

Förskolan Kefas drivs av Vilhelmina Pingstförsamling och det är de som avvecklar verksamheten, inte Vilhelmina kommun.
Finns det intresse från föräldrar, personal eller andra att driva förskolan vidare, så måste det ske i samråd med och via församlingen.
Den som önskar starta upp en förskola i egen regi, kan inte överta en redan befintlig utan måste komma in med en ansökan till kommunen och någon sådan har vi inte fått.

Vi kommer att bedöma konsekvenserna och utifrån det fatta nödvändiga beslut och föräldrar som är i behov av förskole- eller fritidsplats bör därför snarast anmäla det till kommunen.

Att vi på något sätt skulle vara emot det vi inte bedriver själva stämmer inte. Vi har under många år, så långt vi sett det ekonomiskt försvarbart, stöttat de fristående verksamheterna och inte upplevt några samarbetssvårigheter. I dagsläget har Vilhelmina tre förskolor och ett fritidshem som bedrivs i egen regi.