Även Maria Kristoffersson skriver om det hon inte har full koll på.
http://blogg.vk.se/maria-kristoffersson-vilhelmina/2013/06/08/dagmammor-forskola-eller-grannen-1209070

 

Det är inte den socialistiska majoriteten utan utbildningsnämnden, inkl oppositionen, som fattat beslut om att utöka antalet förskoleplatser och jag utgår från att de förstår att det får konsekvenser för dagbarnvårdarverksamheten.
Om det finns föräldrar som önskar plats hos dagbarnvårdare när Tallmon tas i bruk så får vi pröva den frågan då. För planeringens skull är det bra om de så snart som möjligt meddelar det. Lokalen i anslutning till Vågen kan lika väl disponeras av dagbarnvårdarna men det blir inte samma organisation som nu. Med färre dagbarnvårdare blir det ingen som går utöver och täcker upp, man får kanske inte den dagbarnvårdare som man har idag och barngruppen blir kanske inte densamma.
I Vilhelmina har vi alltid värnat om familjedaghemmen och därför haft förhållandevis många dagbarnvårdare. Vi administrerar en alliansstyrd regering och när nu kraven skärps på kommunerna, så tvingas vi vidta åtgärder.

Hur jobbar framgångsrika kommuner och hur vill centern i Vilhelmina att vi ska lösa frågan?