Fler jobb och politik mot vinstuttag ur välfärden

Efter de senaste månadernas turbulens i och kring vårt parti är det nu hög tid att börja driva politik igen. Den stora uppmärksamhet som vi får i medierna visar att det är många som är nyfikna på vårt parti. Vi är viktiga i svensk politik och det är viktigt för Sverige att vi utvecklar våra lösningar för framtidens samhälle.

Läs mera >>>> http://www.anp.se/newsletter.asp?sqid=1465414&sid=454458417146475C4B7744405E43

 

gm/ Kristina Norman