Kamrater 

Vilhelmina S-förening har ikväll extra medlemsmöte. 

På dagordningen står


1. Remiss från förtroendemannaberedningen


2. Grön ÖP med fokus LIS plan.


Kl. 18.00  på FH . 

Alla sossar. Kom vet ja!