.... Får vi i den här artikeln av Maria-Pia Boethsius i ETC


ALLIANSREGERINGEN HAR slaktat Sverige som vi kände det, det är antagligen därför Fredrik Reinfeldt beskrivs som ”trött”, högerrevolutionen är i hamn. Inte en enda oppositionell politiker har förmått beskriva vad som faktiskt händer i detta land; inte heller medievärldarnas sanktionerade kommentatorer. Den berättelse vi får om Sverige är grovt vinklad.

Idén är Margret Thatchers: Skapa en vilt konsumerande medelklass, som helst bara läser nyheter som bekräftar deras egen världsbild. När bubblan spricker kommer deras främsta mål vara att bevara sitt riggade välstånd; också på bekostnad av att ”andra” går under. Det gäller ju mig och min familj! Demokratin är trevlig, men inte om den hotar mitt välstånd, då kan jag tänka mig andra lösningar.

Det finns en avstängningsknapp på varje samvete. Eller som Giorgio Vasta skriver i den utmärkta boken Kris:

”Jag är rädd för en katastrof som redan ägt rum.

Forts>>>>

http://www.etc.se/ledare/hogerrevolutionens-uppgift-ar-avslutad