Maria Kristoffersson, en gång kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, ansvarig för bl a ekonomi och långtidsplanering i kommunen, kommenterar nu Socialdemokraternas insats i riksdagen för att rädda statsbudgetens inkomstsida genom att försöka förhindra ytterligare skattesänkningar med lånade pengar. Hon berömmer Per-Ola Eriksson och Göran Persson för de insatser de gjorde för att en gång rädda Sverige ur den djupa ekonomiska kristen i mitten av 90-talet. Hon drar som vanligt fel slutsatser av vad som hände och framför allt vad Persson bidrog med i det ramverk som sedan dess har varit vägledande för hanteringen av den svenska statsbudgeten.

Enligt ett uttalande som Persson gjort för DN alldeles nyligen, så anser han att det initiativ som Socialdemokraterna nu tar i riksdagens finansutskott väl stämmer överens med det grundläggande regelverket. Avsikten med Socialdemokraternas initiativ är att stärka statsbudgeten, inte att försvaga den. Syftet med det finanspolitiska ramverket var just att skapa över tiden hållbara statsfinanser. Vad den borgerliga regeringen nu har föreslagit är att, med lånade pengar, sänka skatten ytterligare för de som tjänar mest i vårt land. Dessa pengar skulle göra oändligt större nytta för att stärka välfärdssektorn genom att t ex pengarna skulle gå till kommuner och landsting för att förbättra äldreomsorg, skola och sjukvård. Men icke! Enligt devisen "åt dem som har ska vara ännu mera givet" kör den borgerliga regeringen vidare med att skapa otrygghet och osäkerhet om de svenska statsfinanserna.

Maria Kristoffersson lånar sig till de moderata argumenten i regeringskoalitionen med vetskap om att Centern för länge sedan spelat ut sin roll som en del av de statsbärande partierna. Dessutom har vi erfarenhet från vår egen kommun om hur ekonomin sköttes när Centern höll i rodret. På fyra år hann man radera ut en stabil kommunkassa samtidigt som man inte förmådde att göra det som man egentligen var tvungen att göra. Centern med Maria Kristoffersson som den mest ivriga förespråkaren påbörjade en "utförsäljning" av den kommunala verksamheten genom att bl a driva frågan om införande av LOV (en privatiserad äldreomsorg) i kommunen. Som tur var stoppade Vilhelminaborna experimentet genom att rösta bort Centern från det kommunala styret i valet 2010.

För att återgå till 90-talets ekonomiska sanering. Jag sällar mig gärna till dem som beundrar Per-Ola Eriksson för det mod och det rakryggade agerande han visade när det gällde att tillsammans med Socialdemokraterna rädda Sverige ur det ekonomiska moras som den tidigare borgerliga regeringen hade ställ till med. Den nuvarande centerledningen kommer inte ens i närheten av den ekonomiska klokskap som dåtidens centerpartister stod för.

Man får innerligt hoppas att svensken i gemen inser faran med att ha kvar en moderatledd regering med Centern som livlig påhejare, men också att Vilhelminaborna i kommande val värjer sig för att Centern skulle få ett avgörande inflytande på den kommunala ekonomin och kommunens ansvar för äldreomsorg och skola. Spåren förskräcker och inget tycks borgarna med Centern i spetsen ha lärt av vad som verkligen hände i vår kommun under borgarnas styresperiod 2007-2010.

K G Abramsson
socialdemokrat