Avvaktar förändring av filialmottagningar

Västerbottens läns landsting planerar en förändring rörande sköterskefilialerna i Dikanäs och Saxnäs. Förändringen skulle innebära en sammanslagning och flytt av filialerna till Stalon, och utökat öppethållande till fyra dagar i veckan.

– Detta har varit föremål för en del spekulationer och oro. Vi kommer därför att se över möjligheterna till personalsamverkan med Vilhelmina kommun för att om möjligt behålla båda filialmottagningarna, säger primärvårdschef Håkan Larsson.

 

Ingen förändring av mottagningarna görs tills vidare i avvaktan på dialog med kommunen.


Detta finns att läsa på landstingets hemsida.


http://www.vll.se/default.aspx?id=67784