Vi håller på att undersöka olika saker för att utveckla vår verksamhet till det bättre och använda våra begränsade resurser på ett effektivt sätt, med brukare i fokus.

Bland annat så tittar vi på parboende för äldre, där en i paret har fått beviljad plats på något av våra boenden och där den respektive fortfarande är pigg och inte i behov av ett boende, men där paret vill fortsätta att bo tillsammans, trots sjukdom och allt vad det kan innebära. Det behöver utredas och verkligen ses över hur det i så fall ska fungera och hur villkoren regleras kring detta.

Jag bjöd in inlands kommunerna till en träff där vi diskuterade samverkan och samarbete kring olika verksamheter. Vi diskuterade bland annat gemensam familjehems verksamhet, hur vi ska kunna hjälpas åt och rekrytera professionella familjehem med kvalificerad handledning och utbildning mm.                                                                                         Gemensam tillsyn av alkoholtillstånd, och mycket annat. Det är en härlig grupp och jag tror att vi kan hjälpa varandra.

Vi har haft en förvaltningschef provanställd och hon har slutat på egen begäran av privata skäl, och vi håller på med ny rekrytering av denna befattning.

Under tiden vi gör detta har vi en tillfällig organisation med tillförordnad förvaltnings chef Gunnel Karlsson som i vanliga fall är personalchef, (det fortsätter hon att vara).

Under henne har vi tre ”ben”, äldreomsorg Gunilla Westergren, handikappomsorg Barbro Johansson, ifo och HBV boendet Birgitta Johansson.  Det känns tryggt och bra med denna ledningsgrupp, där även vår förvaltningsekonom naturligtvis ingår.

 Anställnings intervju för tjänsten som utredningssekreterare har vi genomfört där det var flera intressanta sökande. Nu pågår referens tagning och jag ser fram emot att vi får anställa en person på den tjänsten.  

En stor fråga som vi ska ta ställning till är hemsjukvården.

Avtal, genomförande, innehåll ekonomi, mm.

Västerbottens länslandsting och kommunerna har en gemensam ambition om att ansvaret för hemsjukvård ska flyttas till länets kommuner från och med 1 januari 2013.

Hemsjukvård utförs idag av bland annat distrikts sköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter och undersköterskor på hälsocentraler/sjukstugor. Tre st kommun- och landstings gemensamma arbetsgrupper arbetar parallellt  med att ta fram förslag till hur och vad som ska överföras från landstinget till kommunerna.

Tre grund principer är vägledande för detta

Patienten /brukaren är i fokus. En huvudman, skapar mervärde och samordningsvinster. Undvika parallella organisationer. Vill ni läsa mera kring detta så kan ni gå in på landstingets webbplats www.vll.se/kommunalhemsjukvard.

Något som vi hela tiden måste arbeta med och fokusera på är vår budget, bokslutet för 2011 är inte klart ännu men vi kan se att vi inte kommer att hålla budgeten, störstq underskottet finns inom handikappomsorgen och ifo.

Det som är otroligt bra är att vi har mycket kompetent vård/omsorgs personal som tar stort ansvar ute hos brukarna/vårdtagarna. Det gör att vi har bra kvalité på vårt arbete.

Annika Wibrell, Socialnämndens ordförande