Att omorganisera och effektivisera verksamheter, speciellt i kommunal verksamhet, det drabbar alltid människor på ett eller annat sätt, det vi inom socialdemokraterna har tänkt och vill är.

Att alla våra omsorgstagare ska få Sveriges bästa vård, omsorg och en meningsfull tillvaro.

Att våra barn ska få en bra skola och en meningsfylld fritid.

Att alla medarbetare ska känna motivation och arbetsglädje i sitt jobb.

Att Vilhelmina ska vara en kommun som lever och som man vill bo i.

När man blir folkvald politiker så bör man lära sig lite om vad kommunallagen, socialtjänstlagen, skollagen osv säger.  Då märker man fort att de pengar vi får av Alliansregeringens nya fördelningspolitik inte räcker till på långa vägar. Men vi tror ändå på våra idéer så vi inleder förändringsarbetet med att krympa lokalytor och platta till ledningsorganisationer, för vi vill inte göra det som Alliansen vill, att sälja ut våra boenden och hemtjänst, vi vill inte heller säga upp personal, som är deras lösning på det akuta läget i ekonomin, nä nu måste vi fortsätta vårt arbete för vi ser ljuset i tunneln det kan bara bli bättre, men där finns ett hot och det är

EN ALLIANS REGERING MED STÖD AV SVERIGEDEMOKRATERNA OCH ETT ALLIANSSTYRT VILHELMINA

REGERINGSKIFTE 2014

RÖSTA RÄTT, RÖSTA RÖTT

Mikael Österberg
socialdemokrat