Sällan har man skådat slika ting som vad som står att läsa i Centerns nya idéprogram! Vår lokala centerförmåga i Vilhelmina har hållit många på sträckbänken med antydningar om stora, omvälvande och framtidsinriktade idéer om hur politik ska formas och utvecklas  för stad och land, för jobb och tillväxt. Men det gick visst väldigt illa. Vem bär huvudsansvaret för detta program? Hur har man tänkt och med vad? Hela centerrörelsen tycks vara i uppror mot programförslaget. Man måste ha haft väldigt, väldigt otur i programgruppen när man tänkt fram detta förslag. För en utomstående är det obegripligt att det skulle passa vare sig stad eller land, ung eller gammal, de med eller utan jobb, man eller kvinna, gammal svensk eller ny svensk, gift eller ogift o s v.

Men tack i alla fall! Det kommer att underlätta den kommande debatten om vem som är mest lämpad att styra och ställa i politiken.