Tisdag 2012-01-10. Ett nytt företag slog upp sina portar och även om jag kan räknas som partisk så känns det kul med unga entreprenörer som vågar satsa. Hon är inte ensam, en klädaffär, en hälsokostbutik och ett IT-företag har också öppnat/startat den senaste tiden. Allt är inte mörker och elände i Vilhelmina och jag säger Lycka Till.
På kvällen medlemsmöte med Vilhelmina s-förening. Bra uppslutning och givande diskussioner.

Onsdag 2012-01-11: Träff med representanter från Skolinspektionen som redogjorde för sitt uppdrag och redovisade statistik över hur Vilhelmina förhåller sig till landet i övrigt.

Fredag 2012-01-13: Invigning av boendet för ensamkommande flyktingbarn, därefter träff med Landshövdingen och visning av Lärcentra.

Måndag 2012-01-16: Ordförandedag. Överläggning med ledningsgruppen där vi fick information om ”En väg in” och även diskuterade elevboendet. Träff med och information av nya utvecklingsenheten. Studiebesök på Solsidan och Åsbacka. Dagen avslutades med ett besök i dagbarnvårdarnas nya lokal Trollstugan vid Tallmon.

Onsdag 2012-01-18: Fullmäktigegrupp, där vi hade gemensamma överläggningar under fm. Först fick vi en presentation av utvecklingsenheten, därefter deltog den nya ledningsgruppen på gymnasieskolan och avslutningsvis fick vi en genomgång av Lärcentrums arbete. Mellan passen hann vi även diskutera aktualiteter och dryfta praktiska frågor. Eftermiddagen ägnades åt fullmäktigeärendena.

Torsdag 2012-01-29: Trots att jag är morgontrött så lockade dottern med mig till frukostmötet på Stenmans där vi fick information om företaget Suncore och därefter blev det några timmar på kommunhuset.

Summa summarum så känns den poitiska tillvaron bra.