Återigen kan man läsa en blogg från Göran Jonzon där han ägnar sig åt förvanskning av sanningen i syfte att smutskasta och ifrågasätta ärliga syften och positiva anslag för att göra Vilhelmina starkare, trevligare och mera tillgängligt. Men den här gången har han definitivt gått över gränsen där han har gjort ett oförlåtligt och obegripligt övertramp vid fullmäktiges sammanträde i Vilhelmina i måndags. Nu försöker han gömma sig bakom en avtalsformulering som han antingen inte har läst eller dessvärre inte förstått. Förklaringen är fullständigt påhittad förmodligen för att skyla över det fatala övertramp han gjorde vid sammanträdet. Så här står det i hans blogg:

"Under gårdagens fullmäktige framförde jag en kraftfull protest mot att Vilhelmina kommnstyrelse författat en avtalstext som exkluderar en utpekad folkgrupp från möjligheten att kunna få hyra sig en bostad i ett visst angivet kvarter.

Som förtydligande exempel drog jag en parallell med två andra folkgrupper araber och negrer, vilket vållat reaktioner.

Det har aldrig varit mitt syfte att nedvärdera någon av dessa, utan tvärtom att tydliggöra att alla former av diskriminering följer samma princip.

Jag upplever mig kraftigt missförstådd, och vill betona följande

Om mitt ordval kränkt eller sårat någon, så ber jag ödmjukt och uppriktigt  om ursäkt och ska göra mitt yttersta för att undvika att använda uttrycket i fortsättningen."

Den avtalstext som Jonzon hänvisar till och som inte formulerats av kommunstyrelsen utan av Vilhelmina Bostäder AB, lyder:

"9. Särskilt åtagande av Köparen (1)

Köparen förbinder sig att a) inte upplåta bostadsrätter till lägenheter i Fastigheten till förvärvare som är folkbokförda i Sverige och inte heller b) såsom medlem i bostadsrättsföreningen anta förvärvare av bostadsrätt som vid förvärvet är folkbokförd i Sverige med mindre än att Köparen har laglig skyldighet härtill."

Min fråga blir då - vilka utpekade folkgrupper exkluderas från att kunna få hyra sig en bostad i ett visst angivet kvarter? Det som gäller är var en person är folkbokförd och inget annat!

Jonzon kan verkligen inte ha missförstått avtalstexten. Den är klar och tydlig och beskriver över huvud taget inte alls det han påstår.

När har Kristdemokraterna i övrigt fått nog av övergreppen, vantolkningarna, lögnerna och förföljandet av främst Socialdemokrater men även Moderater som vill följa svensk lag?

K G Abramsson
ordf i Vibo
ordf i kommunfullmäktige