Vid årets sista nämnd kunde vi konstatera att vi fortfarande har plus i kassan. Alltså budgetläget är stabilt.
Vi har haft ngt mindre bygglov under det gångna året men det har däremot varit dyrare avgifter.
Som ett led i förtroendemannautredningens arbete har vi under dagen testat ”beslutsfattande på distans” via uppkopplingar inom kommunhuset. Vi provade och det gick inte så bra men med bättre ljud och bild så kanske det kommer att fungera. Förslag har inkommit tidigare från de borgliga partiet att vi eventuellt skall prova med att våran stadsarkitekt skall kunna vara uppkopplad från Umeå. Så det är en bra utveckling enligt våran nämnd.
Tack till Er alla tjänstemän och Till hela min nämnd för det gångna året.
God Jul och Gott nytt år. KRAMAR Ordförande Lillemor