SOCIALDEMOKRATERNA VILHELMINA

Kallar valda ombud och förtroendevalda till årsmöte

SÖNDAGEN den 13 mars kl 15.00 på Folkets Hus.

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Övriga intresserade medlemmar är också välkomna!

Anmäl dig till Göran på partiexp. senast den 6 mars,

tel 144 90, vilhelmina.arbetarekommun@vilhelmina.se.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Välkomna!  Styrelsen