Malgomajdalens S-förening

Årsmöte

24 Februari kl 18.00

Samlingslokalen Malgovik

Vi bjuder på fika .

Välkomna!

gm/ Kicki Norman