Hotell Klimpfjäll 28/2 kl. 17:00

Klockan 18:00
Öppet möte för alla i bygden där vi får diskutera vad händer i politiken idag. I Vilhelmina och i Kultsjödalen. Projekt och aktiviteter.

Hotellets nya värdar berättar och presenterar sig.

Klimpfjälls Tappas och dryck finns till försäljning. Välkomna önskar styrelsen!