Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från april 2018

Tillbaka till bloggens startsida

2017

Vid Vilhelmina Arbetarekommuns årsmöte den 25 mars omvaldes samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå och KG Abramsson omvaldes till ordförande 2018.

Verksamhetsberättelsen redogjorde för de aktiviteter som varit under 2017, med bl a rapporter från studierådet, kyrkopolitiska gruppen, fackliga utskottet och senioransvarig.

Under året har byggandet av ett trygghetsboende påbörjats och glädjande nog så har resultaten för våra elever succesivt förbättrats vilket gör att kommunen ligger bra till i de jämförelser som görs på riksplanet.

Trots ett underskott för 2017 är föreningens ekonomi god och medel har avsatts för aktiviteter under kommande valår. Kommunens ekonomi har också varit god de senaste åren, vilket till viss del beror på regeringens åtagande, men vi står inför stora utmaningar främst vad gäller skolan och socialtjänstens verksamheter.

Arbetet med att ta fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram har påbörjats. Vi har verkställt de flesta vallöften som gavs inför innevarande mandatperiod och vår förhoppning är att kommunmedborgarna ska inse att vi är ett parti att lita på och att en röst på socialdemokraterna, lokalt, regionalt och centralt är en röst för trygghet och utveckling de kommande åren.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar tog mötet även ställning till inkomna motioner, förtroendemannaberedningens förslag samt Grön Översiktsplan/LIS. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Stoppa moderat politik för ökad otrygghet

Stoppa moderat politik för ökad otrygghet

I höstens val står det största trygghetsprogrammet i modern tid mot moderat politik för ökad otrygghet. I en ny rapport från Socialdemokraterna beskrivs vad Moderaternas politik skulle leda till.

Socialdemokraterna lanserar nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Mot det står moderat politik som skulle leda till sänkta löner, livslånga provanställningar, höjda hyror, försämrad a-kassa och sjukförsäkring samt ofinansierade skattesänkningar som leder till nedskärningar i välfärden. Moderaterna går till val på en skarp högersväng som kommer att leda till en rasande snabb avveckling av den svenska modellen.

Moderaternas politik för ökad otrygghet i korthet:
• Sämre anställningstrygghet. Moderaterna beslutade på sin stämma 2017 att ändra Lagen om anställningsskydd, LAS.
• Lägre löner. Moderaterna, tillsammans med de andra borgerliga partierna, vill lagstifta om en anställningsform med en lön på 70 procent av de lägsta lönerna i kollektivavtal.
• Höjda hyror. Moderaterna vill införa marknadshyror som skulle leda till att många tvingas flytta ifrån sina hem och att fler tvingas förlita sig på försörjningsstöd och bostadsbidrag.

Med vänliga hälsningar, Socialdemokraterna.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kunskap viktigt för ett långt och hälsosamt liv.

Igår tisdag hade vi kommunstyrelse och dagen innan fullmäktiggrupp.

Måndagen var främst vigd till resultat 2017 budgetremiss 2019.

En bra dragning där fjolårets resultat stannade på +5,6 miljoner efter en del ”ekonomiskt” strul med en fond som revisionen inte gillade. Dock ska nu detta var löst och alla är glada och nöjda. Vad som är att tänka på är att vi haft en regering som satsat pengar på kommuner och landsting och detta visar sig nu. Dock är mycket kopplat till den migrationsvåg som var 2016 och som spillde över även på 2017.

Vi ser att en medveten politik och duktiga tjänstemän som arbetat med kommunens verksamheter fått det hela att gå runt. Dock är mycket av överskotten av engångskaraktär och det är mycket viktigt att ta med sig in i framtiden.

Vi har haft goda år och avsatt medel i ”madrassen” och dessa medel kan användas till tider som inte är så goda….

Då det gäller budgetremissen ska den nu ut till alla partier där var och en ska ”sy ihop” sin budget och redovisa hur den kommunala ekonomin ska kunna hållas. Kort kan man säga att man kommer överens om ”ramarna”, dvs hur mycket pengar som finns att spendera till de olika verksamheterna. och som de flesta förstår brukar det vara så att behoven är större än tillgångarna och då gäller det att tänka till.

Idag onsdag är jag nere vid kusten, närmare bestämt i Skellefteå på Myndighetsdagarna två.

11 statliga myndigheter möter 24 kommuner från norr och västerbotten i samtal och diskussioner om hur det ser ut i vår land.

Generaldirektörer och höga herrar och damer berättar från myndigheternas sida. Tar upp frågor och i smågrupper diskuterar vi och lämnar över.

Måste säga att jag efter dagens möte varit nöjd med de dragningar som varit och det är mycket nyttigt som framkommit. Tycker nog att chefen för Polisen, region nord, MSB och Folkhälsomyndigheten varit de som utmärkt sig och haft mycket intressanta dragningar. Migrationsverket var den myndighet var den som utmärkte sig mest där mycket kritik kom från oss småkommuner i Inlandet och hur de anses EJ uppfylla sina åtaganden. Kommunerna har tagit ansvar under den pressade situation landet stod under 2015-16, men kommunerna upplever inte att Migrationsverket riktigt uppfyllt sina åtaganden.

Polisen berättade om sina bilder av hur brottsligheten ser ut i verkligheten och bekymret med de bilder som sprids som inte alls stämmer överens med denna verklighet.

Trygghet var ett annat ämne, vilket är en subjektiv bild och mycket finns att säga inom detta område.

Från Folkhälsomyndigheten betonade man om utbildningens vikt för ett långt och hälsosamt liv och där känner jag att jag kommer att grotta ned mig och tagga till inför det kommande valet.

Kunskap är makt. Makt över ett långt och hälsosamt liv!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Inget krismöte

Utbildningsnämnden har idag haft ett extrainsatt sammanträde. Det framställs av Västerbottensnytt som ett krismöte vilket är helt fel. 
Vid föregående nämndsmöte gav vi vår förvaltningschef i uppdrag att bereda några frågor och kallade till ett nytt möte för att kunna fatta beslut om budgeten för 2019. Inget märkvärdigt i det, ett helt naturligt förfarande. Av frågeställningarna från Västerbottensnytt så kände jag att man ville skapa braskande rubriker och kritik mot migrationsverket. 

Att migrationsverket lämnar Vilhelmina och mottagandet av ensamkommande ungdomar minskar, får konsekvenser för hela samhället; handeln, fastighetsbolaget, sociala och skolan, för att inte tala om befolkningsstatistiken och att vi behöver varje människa som vill bo och leva i vår fantastiska kommun. Dessutom är det tragiskt för de som drabbas. Men att vinkla det till ett krismöte för utbildningsnämnden är inte rätt, vi har att förhålla oss till den verklighet vi befinner oss i och om elever försvinner så måste verksamheterna anpassa sig till det. Att det drabbar anställda är beklagligt men inget vi kan göra något åt. 

Vi har tittar på bokslutet för 2017 och gjort beräkningar utifrån det. Vi har fattat beslut att inte godkänna några nya önskemål, utifrån att vi har en väldigt hög personaltäthet tror vi att man minska kostnaderna och dessutom tror vi att intäkterna kommer att bli högre. 

Vårt budgetförslag innebär att vi behåller befintlig verksamhet och för att klara det så begär vi en utökad ram på strax under 12 miljoner.
Kommunens budget kommer nu att gå ut på remiss och beslut kommer att tas vid kommunfullmäktige i juni. Får vi en förändrad majoritet efter valet så kan det innebära att budget omprövas men vad gäller oss så var det en enig nämnd som tog beslut. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till ALLA ledamöter för goda och konstruktiva diskussioner och förvaltningen för väl genomförda beredningar. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar