Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från mars 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Extra medlemsmöte

Kamrater 

Vilhelmina S-förening har ikväll extra medlemsmöte. 

På dagordningen står


1. Remiss från förtroendemannaberedningen


2. Grön ÖP med fokus LIS plan.


Kl. 18.00  på FH . 

Alla sossar. Kom vet ja!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ÅRSMÖTE 25 mars

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Socialnämnden 20180308


Vi hade en diger ärendelista, på senaste socialnämnden. Här kommer några av punkterna vi hade upp på bordet.

Arbetet med Trygghetsboendet går vidare och förvaltningen fortsätter att rigga för organisationen och logistiken runt verksamheten. Den 22/3 planeras en informationskväll för allmänheten. Där kommer man också att kunna få hjälp med hur man fyller i sin ansökan.

Tallåsens HVB är nu avslutat. Den sista boende flyttade ut den 16 feb. Den 21/2 var all dokumentering klar och lokalen är också inventerad, i väntan på beslut om ev annan verksamhet.

Nämnden fick ta del av den processplan som är framtagen för ”Plan för Heltid”. Utredningen ska belysa fakta och konsekvensanalys.

Genomgång och information av Process och aktivitetsplan LÖK Vilhelmina 18-19. Uppföljning och ev. revidering av samverkansavtal mellan Vilhelmina kommun och VLL. Innehåller bl.a. IFG-projeketet med Storumans medicinska centrum, etablering av virtuellt rum i Saxnäs och samarbete/köp av tjänster inom HSL-verksamhet.

Information om dagsläget av socialnämndens verksamheter .

Nämnden har fått uppdrag om att lämna yttrande till Ks angående den del som rör nämndens verksamheter den kommuntäckande Översiktsplanen ”Grön ÖP”.

Nämnden har antagit nya rutiner vid utskick av kallelser till sammanträden. Teamengine heter systemet. Och är ett virtuellt system som är väldigt lätthanterligt, smart och säkert. Under en omställningstid kör vi dubbla system. Våra sekretessärenden hanteras som tidigare.

Nämnden gick igenom information och uppföljning av projektet ”Bemanning i balans”. Detta med anledning av den diskussion som kom upp i senaste KFM, då det kom fram önskemål om en fördjupad information och nämnden beslöt att förtydliga rutiner i överlämnande av information mellan nämnderna, för att säkerställa att alla utredningar och konsekvensanalyser följer med i ärendegången.

Budget är som alltid ett sorgebarn för socialnämnden och alla kämpar med näbbar och klor för att få det att gå ihop. Vi kan dock konstatera ett hyggligt resultat för – 17 med ett samlat överskott på ca 4,8 miljoner.

Nämnden har också tillförsikt om att budget -18 ska ge ett positivt resultat.

Budget 19-21 - Den 27 mars kommer vi att ha en extra nämnd där vi går igenom förutsättningarna, utmaningarna och möjligheterna.

Nämnden kan också konstatera att det finns ett fortsatt behov av utbildad personal inom flera av våra verksamhetsområden.

Annika Wibrell ordförande i Socialnämnden /gm Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Trygghetsskapande åtgärder

Idag på morgonen var jag på ett möte tillsammans med kommunala tjänstemän och polis för att gå igenom den trygghetsundersökning som gjorts i Vilhelmina.

Undersökningen är gjord utifrån en medborgardialog mellan Vilhelmina kommun och Polisen under 2017 och den samverkansöverenskommelse som skrivits mellan kommunerna som ingår i södra Lapplands polisdistrikt. En utvärdering är även gjord utifrån de medborgarlöftensom gjordes ifjol och det konstaterades att det jobbats med det hela, men att mer finns att önska.

Man kan ganska snabbt konstatera att detta är ett område som skapar många frågor och det är ett komplext område. Samtidigt som det gäller att ta folks oro på allvar är detta med trygghet subjektivt och kan bero på många saker. Från det att man upplevt otrevliga saker till att man ”hört” talas om otrevliga saker och känner sig otrygg. Men kontentan är att oron ändå måste tas på allvar.

Det man grovt kan säga utifrån dagens samtal är att utifrån undersökningen kan man se tre olika områden att jobba vidare inom:

* Trafik med buskörning

* Otrygghet på samhället.

* Belysning

Nu kommer kommunala tjänstemän och polis att gå hem på varsin kammare och tänka till för att utforma medborgarlöften och utvärderingsbara mål utifrån olika områden som fylls med aktiviteter som ska genomföras av såväl Polis som kommun. Gärna i gemensamma aktioner.

0 kommentarer | Skriv en kommentar