Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från februari 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Rapport från Socialnämnden 20180208

Vi har haft socialnämnd för ett par veckor sen och här kommer några av de punkter vi hade uppe.

Vi fick en väldigt bra information ang ANDT (alkohol-narkotika-droger-tobak)
Det är en sammanställning från enkät som alla 9e klassare och 2 års gymnasieelever får fylla i varje år. En enkät som cirkulerat under några års tid och som gör att vi kan se utveckling och vanor över tid. Ett bra verktyg för att kunna bemöta och förebygga otrivsel, dåligt mående och missbruk.
Projekt Bemanning 

6- timmars arbetsdag på IFO. Projektet har varit i gång ett år nu på vårkanten och ska utvärderas.
Hitintills ser det väldigt bra ut. Man har nu anställt personal och är sedan sista oktober full bemanning, och personalen mår mycket bättre. 
Utifrån att dom inte varit full styrka mer än 3 mån, lägger vi förslag till fullmäktige att förlänga projektet 1 år så att dom får gå på full styrka och utvärdera resultatet därefter.

Det startas ett projekt med telefonjour till familjehem inom R8(Region 8). Vilhelmina går med i projektet. 

Tidsplan heltid - Vi har fått ett uppdrag från Ks att förbereda. Uppdraget till förvaltningen blir att ta fram underlag gällande utförandeplan, konsekvenser, budget och ekonomi mm

Timeengine- Vi inför ett nytt digitalt mötesschema i socialnämnden under våren. Det här har gått på prov i Ks under en tid och visat sig vara ett lätthanterligt och säkert system. Utbildningsnämnden har också infört detta system. Sekretesshandlingar kommer fortsatt att hanteras vid sittande bord.


Budget-
-Information om den samlade bedömningen av utmaningar och möjligheter inför framtiden. Förslag till budget i balans med hänsyn till resultat -16 o -17
-Vi har en vikande trend på personalkostnader. 
-IFO har full bemanning nu p.g.a. projekt balans och det innebär minskade kostnader konsultköp
-Flyktingverksamheten i avveckling p.g.a. av mindre tillströmning.
-Hemsjukvård minskande kostnader i Vilhelmina gentemot andra kommuner.

Stödet till Afasiföreningen upphör vid halvårsskiftet , då föreningen upphör p.g.a. av pensionsavgång.
Stödet till drabbade kommer i samarbete med VLL att tillgodoses på annat sätt.

Attestreglemente för förtroendevalda -ändringar antas, för att tillmötesgå ett öppnare och mera transparent system.

Ersättning och villkor till familjehemsvård, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Avtalet uppdateras SKL förslag enl. LSS och sol

Vi tar del av remiss behandling av spelmissbruk och spelberoende kunskapsstöd information
En ny lag från 1/1 -18 gör gällande att det är kommunernas ansvar.

Redovisning och information om personligt ombud. Behovet av personligt ombud ökar i motsvarighet personal 0,5 tjänst

Vi tar del av Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa och ärendet skickas till KFM

Redovisning - Överenskommelse mellan VLL och Västerbottens läns kommuner om samverkan Arbetet fortskrider och ärendet skickas till KFM

Ett samverkansavtal VLL och Vilhelmina kommun som inte varit helt utan gropar i vägen börjar ta form.

Annika Wibrell Ordförande i Socialnämnden /gm Kristina

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Framtiden i Kultsjödalen

I onsdags hade jag förmånen att få vara på hemmaplan då min ”egna” Sosseförening, Kultsjödalens S-förening anordnade en kväll med utfrågningar, samtal och diskussioner.

Kaffe och samtal är ingen dum kombination och jag är imponerad på alla som kommit till Saxnäsgården och större delen av Kultsjödalen var representerad.

Några tjänstemän från kommunen var med och berättade vad som händer efter ”Kultsjödalsberedningen” och hur den ligger till nu.

Frågor som var uppe för diskussion var:

* Tomtområdet och tankarna kring Åbacken.

* Nya tomtområdet uppe i Klimpfjäll och den investering i VA kommunen står inför.

* Återvinningsstationen vid kommungaraget i Saxnäs och varför det inte töms längre.

* Tankar inför utbyggnaden av South Lapland Airport

* Inlandsbanans framtida investeringar

* Flerfamiljsbostadshus i Saxnäs och Klimpfjäll

Min ”egna” säng lockade i Saxnäs och jag hade gärna stannat kvar längre, men det är långa dagar och tidiga morgnar så Kosan styrdes ned till Vilhelmina på kvällen.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Inlandsbanan 100 år och Kungabesök

Igår firade vi Inlandsbanans 100-årsjubileum och det med pompa och ståt med besök av Hans Majestät Konungen och landshövding Magdalena Andersson.
Det började med besök i Stalon och en rundvandring i deras fabrik som tillverkar framförallt tillverkar ljuddämpare för jaktvapen. En högteknologisk historia med ett envist par, Maria och Daniel Axelsson som nu under snart 15 års tid utvecklat sina produkter och där man nu är nr 1 i Europa.

På tillbakavägen fick Kungen lyssna till Åsa Baer som berättade om rennäringen, dess utmaningar och möjligheter och Åsa beskrev bl.a dagens situation med den globala uppvärmningen som ställer till det där de börjar se ett annorlunda mönster i årstidsväxlingarna, men även beskrev skogsindustrin och de utmaningar som där finns.

I Lövlidenkorsningen stannade vi till slut hos Martin Bergmans för lunch. Nyrökt fisk direkt ur röken och som Kungen fått en förevisning av Martin själv. Tillresta gäster från våra grannkommuner Storuman och Sorsele samt inblandade under dagen fick inmundiga denna utsökta fisk.

Ett ånglok från Storumans Ångtågsföreningen stod sedan redo att skjutsa oss in till station. Måste säga att mitt barnasinne väcktes då jag tog mig en snabbtitt uppe i ”hytten”. Jättekul. Väl på stationen inne på Plassn stod en folkmassa av sällan skådat slag och tog emot HMK och vi andra. Kungen var på ett strålande humör och en och annan fick sig en samtalsstund när vi vandrade fram.

En promenad upp till centrum med tal inför en enorm folkmassa och en titt på stolpsittare och iskyrka där samtal med Lions och Gunnar Vikström innan  skotertävling uppe vid Folkan som följde för ett sista stopp hos Sven-Åke och Doris Risfjäll med en kulturell återblick. En mycket trevlig stund där detta par visade och berättade om både den slöjd de alstrar, men även den historik som finns inom Vilhelmina och som delvis finns bevarad i deras lilla affär och museum.

Vid 16 avgick sedan bussen till flygplatsen och till planet för återfärd mot kungliga huvudstaden.

Vilhelminaborna visade upp sig från sin bästa sida. Högteknologi blandades med mathantverk, turism och kultur och som visade på Vilhelmina kommuns storslagenhet och att vi har företagare och entreprenörskap även idag och att vi inte tillhör en utdöende glesbygd utan vi går in i framtiden med tillförsikt.

IMG_2004

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Glädjande besked för gles- och landsbygden idag.

En nyckel för att kunna bo, jobba och leva i hela landet är att det finns jobb och företagande. Regeringen har därför gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har det särskilt tufft. Syftet är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla företagsklimatet och näringslivet.ngmiljonsatsningen ska stärka gles- och landsbygdskommuners företagsklimat. 

Besked från regeringen idag. 


http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/mangmiljonsatsning-ska-starka-gles--och-landsbygdskommuners-foretagsklimat/

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Medlemsmöte

  KOM IHÅG!!!
 Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
 imorgon tisdag 6 februari  kl 18.00, Folkets Hus

  På dagordningen: Nomineringar till uppdrag i arbetarekommunen,
  aktuellt i politiken, nya medlemmar välkomnas m m.
  Välkomna!
  Mikael Österberg
  Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Assistentfrågan

Vilhelmina kommun, liksom många andra kommuner, har valt att anställa assistenter för elever i behov av stöd.

För vår del har Skolinspektionen vid två tillfällen påpekat det stora antalet assistenter och att hanteringen inte överensstämmer med skollagen.

Utbildningsnämnden har därför lyft frågan och gett vår förvaltningschef i uppdrag att se över möjligheten att minska antalet assistenter till förmån för fler lärare och specialpedagoger samt andra yrkeskategorier som tex socionomer. Vi tror att vi därmed kan ge eleverna det stöd de behöver på ett sätt som stämmer överens med skollagen och ökar måluppfyllelsen.

Enligt skollagen ska den första insatsen/anpassningen ske inom ramen för den ordinarie undervisningen och om det inte räcker så ska stöd ges inom elevens elevgrupp. En förändrad lärmiljö för en inkluderande skola.

Till viss del kan vi även i framtiden behöva elevassister för t ex särskolans elever och elever i behov av “extra armar och ben” och dessa kan komma att undantas från beslutet.

 

Vid utbildningsnämndens sammanträde i tisdags diskuterades frågan men eftersom Kommunal har begärt centrala förhandlingar så togs inget beslut.