Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från oktober 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Visst Maria, rätt ska vara rätt

Maria Kristoffersson skriver i sin blogg ”Delårsbokslutet för de första 8 månaderna visar att året kommer att gå ihop om man godkänner bokslutet för 2016. Fullmäktige tillförde 21 miljoner ur 2016 års resultat trots att de inte skulle hanteras så enligt revisorerna. Så om vi tog bort dessa så skulle det inte se lika ljust ut.”
Bokslutet för 2016 är godkänt och revisorerna har inga synpunkter på vårt förslag och fullmäktiges beslut om överföring av 21 miljoner från 2016 till -17. Något vi gjorde för att slippa stora nedskärningar i verksamheterna. Däremot har de synpunkter på den fondering på 21 miljoner som oppositionen föreslog och vi tog beslut på.

Hon skriver också ”Vi i oppositionen tycker det blir svårt att godkänna delårsrapporten då revisorerna säger att bokslutet för förra året blev fel.”  och ”Vi föreslog fullmäktige att göra om och göra rätt så att revisorernas synpunkter skulle tas med och åtgärder vidtas.”
Revisionen skriver ”Årets redovisade positiva resultat kan hänföras till den felaktiga fonderingen som gjorts av 2016 års överskott.” och ”Kommunstyrelsen har fått information om hur rättning kan göras till årsredovisningen för att räkenskaperna ska vara rättvisande och upprättade utifrån god redovisningssed.” 
Varför återremittera ärendet när det klart framgår att påpekade brister kan åtgärdas vid årsbokslutet.

Återigen Marias beskrivning, ”Centerpartiet och alliansen tycker rätt ska vara rätt och att kommunen ska följa lagen. Detta då revisorerna säger att kommunen inte följer lagen och är bedrövade över att det inte händer något.”
Revisionen skriver ”Kommunen följer inte rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11.2 materiella anläggningstillgångar avseende komponentavskrivning…” och det var det som Lars Sjölin sa sig vara bedrövad över.

”Problemet är att det fattas pengar i verksamheterna som behöver minskas ner.” enl Maria.
Problemet som jag ser det är inte att det fattas pengar, problemet är att de landar i skattkistan om vi inte tillför dem till verksamheterna. Det gjorde vi 2017, det kallar jag för att ta ansvar. Eftersom oppositionen inte ville föra över det som saknades (minns jag rätt så tyckte man att ca 5 miljoner borde räcka) så hade det varit på sin plats att de också presenterat var besparingarna motsvarande 16 miljoner skulle göras.

Jag är glad och nöjd över att vi till slut kunde komma överens och att Maria till sist la vårt förslag, men är förbryllad över att hon tydligen inte förstår vilka förslag de lagt, vilka konsekvenser det fått och vilka beslut som behöver tas. 


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Medlemsmöte Kultsjödalens S-förening

Om du nu inte har märkt det så har vi en väldigt aktiv politisk förening i Kultsjödalen, och det är Kultsjödalens S-förening. Vi försöker alltid sondera vad NI i vår dalgång känner och tycker i de olika frågor som gäller vår framtid. Det är inte alltid lätt och alla har vi olika åsikter i olika frågor. Men vi gör så gott det går. Och ibland blir det rätt och ibland fel, vi är inte mer än människor vi med. Frågan är om du håller med eller inte?

Oavsett vilket så är det bättre att DU gör din stämma hörd, kastar ris/ros eller mittemellan till oss. Utan DINA åsikter blir vår framtid fattigare på inspel, inslag och förslag som kanske kan göra livet bättre eller enklare för oss som bor i Vilhelmina kommun.

Kanske vill du bara lyssna? Eller argumentera för något speciellt? Kanske vill du engagera dig?

Alla behövs. Ung som gammal, kvinna som man.

Vad som förenar oss är en tro på ett bättre samhälle där alla hjälps åt och som inte utesluter någon.

Vi socialdemokrater tror på samarbete och solidaritet. Vi vill ha ett samhälle där vi ställer krav på varandra, där vi hjälps åt och där alla får bra möjligheter i livet.”

Om du nu känner att detta kan vara något för DIG och vill vara med och forma framtidens politiska landskap i Vilhelmina kommun så har du nu möjlighet att göra din stämma hörd då Kultsjödalens S-förening kallar till medlemsmöte:

När?                Onsdagen den 18/10 klockan 18:00

Var?                På skolan i Saxnäs

På dagordningen finner du nomineringar av alla slag….

Och vill du bli medlem så kontaktar du vår allas Göran Jonsson på expen; 070-593 85 14 så fixar han ett medlemskap.

Varmt välkommen!

12509414_910729809044811_1268985467985595886_n

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Revision, Nybyggarliv och partistöd

En vecka med mycket politik för egen del och jag tänkte lämna lite information och några funderingar.

Måndagen bjöd på fullmäktiggrupp där vi gick igenom en del inför kommande fullmäktige den 23 oktober, men det var nog revisionen och deras betänkande som de flesta gick och väntade på under dagen.

Egentligen kom inget nytt fram utan det jäv som ansågs föreligga och belastat vårt förra kommunalråd Åke Nilsson (S) fastslogs och revisorerna gick igenom hela ärendet i en kronologisk genomgång och där frågor från såväl majoritet som opposition besvarades av revisorerna. Kritik riktades från revisorerna och utifrån den har vi alla att rätta oss, ta till oss och lära av inför framtiden.

Tisdagen var vigd till KS där ärendelistan var förhållandevis kort och några /kontroversiella ärenden var inte uppe till behandling. Det mest märkliga var nog att mötet inte leddes av ovan nämnde Åke Nilsson utan 2:e vice ordförande Mikael Österberg (S), men det gick bra det med.

Ett besök på Hotell Wilhelmina och Biennalen ”Nybyggarliv” blev avslutning för dagen och det var en intressant historia med en genomgång av de olika författare och folklivsskildrare vårt område har producerat. O P Pettersson, Bernard Nordh, Linnea Fjällstedt för att ta några exempel.

Idag var ”sista” dagen för min del inom politiken denna vecka och ägnades åt Förtroendemannaberedningen och dess arbete inför mandatperioden 2018-22. Alla partier inom Vilhelminapolitiken är representerade där och det är bra diskussioner. Vi är nog överens i det mesta, men gällande partistödet finns olika åsikter och där ett parti skiljer ut sig i mängden. Av kommunens sju representerade partier i fullmäktige har alla utom ett en lokal organisation.

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).”  och  ”Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person”  Kommunallagen 2 Kap 9 § 

Med andra ord och under förutsättning att du erhållit mandat i fullmäktige: Starta upp en lokal partiförening, sätt igång och jobba för Vilhelmina kommuns medborgare, erhåll stöd för dina aktiviteter. Redovisa dem enligt gällande regler. Klart. Pengarna betalas ut. Hur svårt ska det va?

Eftersom vi nu bestämt att vi ska ha ett partistöd som i dagsläget uppgår till 35 000 kr/parti och ett mandatstöd på 14 000 kr/mandat (Det är 27 mandat sammanlagt) så vet jag inte om Vilhelminaborna är särskilt intresserade av att skicka sina surt förvärvade skattekronor någon annanstans än till Vilhelmina? Det är trots allt här i Vilhelmina vi ska stärka demokrati/partiarbetet. Inte någon annanstans. Allt enligt kommunallagens intentioner.

I övrigt jobbas det på, och inom Socialdemokraterna i Vilhelmina fortgår ett nomineringsarbete till en mängd olika politiska uppdrag, men den diskussionen håller vi inom partiet och är du nyfiken så kan jag bara råda dig att bli medlem och komma på våra möten, fråga/tycka och som är öppna för alla medlemmar. I Kultsjödalen har vi en synnerligen aktiv S-förening….Välkommen!

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar