Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
 Tisdag 13 juni kl 18.00, Folkets Hus

  På dagordningen: Aktuellt i politiken, 
  nya medlemmar välkomnas m m.
  Välkomna!
  Mikael Österberg
  Ordförande