Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från april 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Centern vill sälja ut ”delar” av Vattenfall

Höll på att sätta kaffet i vrångstrupen då jag såg Annie Lööf (C) i en intervju med Carolina Neurath på Svd ang. staten och statliga  företag.

Först på frågan om staten är bättre ägare av bolag än privata och här menar Lööf att statistiken visar på att staten är sämre för att  ”lejonparten”  (en miljon) av företagen är privatägda??? Jag misstror absolut inte det privata ägandet av företag (har ett själv), men att det skulle bevisas utifrån sitt påstående. Hm??

Sedan på företag hon kan tänka sig att sälja ut är förutom SAS och Telia, Vattenfalls utomnordiska del….

En hop frågor dyker per automatik upp om vad som händer med Vattenfall då man börjat sälja ut ”vissa delar”?

Är det något vi lärt oss genom åren är att det ekonomiskt absolut sämsta vi kan göra är att låta en Centerpartist sköta om statliga affärer. Nuon och Post Nord borde vara nog med bevis.

Men egentligen? Är jag förvånad?

Man ska ha klart för sig att från borgarhåll kliar det i fingrarna för att få sälja dessa svenska guldägg. Och det för principen att staten INTE ska äga några företag.

Jag undrar hur många gräsrötter i Centern som skriver under listor på att sälja Vattenfall….

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

1 MAJ FIRANDE

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Medlemsmöte

   Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
  Tisdag 2 maj  kl 18.00, Folkets Hus

   På dagordningen: Remisser:  Budget 2018-2020 &  Avfallsplan 
   och föreskrifter om avfallshantering, aktuellt i politiken, 
   nya medlemmar välkomnas m m.
   Välkomna!


   Mikael Österberg
   Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Studiecirkel /Ändrad tid

Hej på er 

Tiden för studiecirkeln "Valanalys" 18/4 kl18,00  är ändrad.

 Ny Tid 

Torsdag 4maj kl 18.00


/studiecirkelledar'n

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Regionalflyget och Maria Kristoffersson

"SRFF och SRF AB är inte partipolitiskt styrda organisationer, vilket Maria Kristoffersson tycks tro. Som vanligt brister det i Kristofferssons källforskning. SRFF (Svenska Regionala Flygplatsförbundet) har 33 medlemmar och organiserar alla civila/kommunala flygplatser i Sverige med undantag av Skavsta. SRF AB (Svenska Regionala Flygplatser AB) ägs gemensamt av SRFF. 

Den flygskatt som nu föreslås har utretts och resultatet visar tydligt att skatten inte på något sätt gynnar miljön, snarare tvärt om. Ett ökat bilåkande skulle bl a kunna blir resultatet och det skulle t o m kunna resultera i ökade koldioxidutsläpp.. Det ska också nämnas att de allra flesta remissvaren förordar att en flygskatt inte ska införas.

Som ordförande i SRFF och SRF AB har jag, liksom övriga ledamöter i styrelsen, att vårda det uppdrag som vi fått av våra ägare. Det främsta ändamålet och syftet är att skapa de bästa förutsättningar för regionalflygplatserna att verka under rimliga ekonomiska betingelser och att bidra till ökad regional tillväxt, vilket gynnar hela nationen. SRFF anser att det rimliga vore att staten på ett mera aktivt sätt kunde stötta de kommuner och regioner, som idag svarar för ekonomin i verksamheten vid flygplatserna. Sammantaget svarar kommuner och landsting/regioner för betydande belopp för att kunna hålla verksamheterna igång vid de svenska regionalflygplatserna. 

Att Maria Kristoffersson inte förstått betydelsen av att hålla regionalflyget igång är bara att beklaga. Sedan kan man ju tycka att det är lite märkligt att Kristoffersson har koll på vilka partitillhörigheter ledamöterna har i resp. organisation. Som sagt, vi sysslar inte med partipolitik i vare sig SRFF eller i SRF AB. Nästa gång du bloggar om viktiga ting, så råder jag dig att ta reda på fakta, eller har du anslutit dig till den transatlantiska trenden att använda dig av alternativa fakta och sanningar?"

KG Abramsson