Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från november 2016

Tillbaka till bloggens startsida

MEDLEMSMÖTE VILHELMINA S-förening

   Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
  Tisdag 6 december  kl 18.00, Folkets Hus

   På dagordningen: Nomineringar till Distriktskongressen,motioner mm,
   Arbetarekommunen och kyrkan. Nya medlemmar välkomnas,
   aktuellt i politiken, mm
   Välkomna!
   Mikael Österberg
   Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Utredningen om avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar

Senaste tiden har det skrivits och tyckts mycket om ”Utredning om avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar”.

Kort sammanfattat är tanken med utredningen att jobba mot:

* Den tunga trafiken ska i högre grad bära sina egna kostnader inom samhällsekonomin.

* Främja miljömålen där alternativ till lastbilstransport finns, styra över till mer miljövänliga transporter (tåg, eller ännu miljövänligare lastbilar tex).

Inget som helst konstigt med detta och den som vill grotta ned sig kan följa länken.

Att miljön behöver all hjälp den kan få är ingen hemlighet. Så även att våra vägar som är på sina ställen rent usla. Men med våra avstånd behöver vi våra transporter här i glesbygden, men den tanken finns med i direktivet (geografisk differentiering) och som jag hoppas att utredningen följer.

Till saken hör även att utredningen har på sig att redovisa sitt resultat senast den 9:e december, men mig veterligen har inget kommit på bordet och det jag har läst mig till är att de EV. kommer att begära förlängd tid.

Men nu kommer det roliga.

På nätet, i radio och TV har det börjats skrivas listor, startats uppror, skrivits blogginlägg, och den politiska oppositionen skriker rakt ut om ”KILOMETERSKATTEN” som kommer att ta död på Norrland.

För ett par veckor sedan hade vi Sossar i Vilhelmina besök av en av våra västerbottniska regeringsföreträdare, Jamal Mouneimne som berättade för oss vad som var på gång inom regeringen. Men vi hade även fått chans att i förväg ställa frågor om regeringens politik som han svarade på. Den sk ”kilometerskatten” var en av dem. Svaret blev att det är en utredning SOM PÅGÅR och att det inte kommit några som helst förslag ännu. Den ”Kilometerskatt” som det skrivs om är sålunda INGET förslag från regeringen utan kommer från helt annat håll. Sedan får var och en gissa själv, alt. följa mina länkar om ni orkar det.

Själv lyckas jag inte finna upphovet och beräkningen till ”26 kr/mil” i kilometerskatt var den kommer ifrån, men skulle gärna vilja se den. Det finns naturligtvis krafter i vårt samhälle som inte vill se en kilometerskatt och de har varit snabba på att agera. Sedan om man trycker på rätt knappar så startar upproren som rullar på helt okritiskt av sig själva.

En ”landsbygdsskatt” har Svenskt näringsliv marknadsförts detta som. Hm? Ska man tro direktivet så är det på ställena där det finns alternativ till lastbil som isf kommer att ”drabbas” av denna skatt. Och det är inte landsbygden. Här finns inga alternativ. Det är transporterna i stadsregionerna som kommer att drabbas.

Och då den dagen kommer att det finns ett förslag att ta ställning till ska iaf jag göra det, men inte har jag tänkt springa andras ärenden i förväg likt en Centerkvinna som skrev att kilometerskatten var ett ”skarpt förslag”. Jag påtalade detta för henne via en kommentar, men vid skrivandets stund har vare sig kommentar eller något annat synts till vilket jag tycker är dåligt.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

I dag


 
Idag säljer vi lotter och bjuder på godis. Trevlig första advent!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Överskott eller vinst?

I veckan (tisdag) hade vi kommunstyrelse med en hel del ärenden och före det på måndagen kommunfullmäktigegrupp.

Ett beslut som det skrivits om är förslaget som ska upp till fullmäktige om att kommunen ska börja bötfälla felparkerare. Bedrövligt i mitt tycke att det ska behöva bli ett så stort problem att folk inte ska kunna tänka så pass då de parkerar och att kommunala medel ska behöva tillskjutas för detta ändamål. Nu är visserligen tanken att det ska vara självfinansierande.

Vi hade en diskussion inom partiet och i den frågan tillhör jag dem som gärna tagit i hårdare med böter, vilket jag la fram. Det kommer dock att följas upp ang. självfinansieringen. Men mitt förslag fann för litetgehör och det må vara. Olika åsikter mötas och demokratin har sin gång. Bra så och vi får hoppas att beloppen skickar en nog stark signal till dem som inte förstått vägskyltningen.

Ekonomin är annars det jag tänkt ta upp och här visade det sig att vi fick en positiv överraskning då den prognostiserade kommunala ekonomin gått från ett stort minus till ett lika stort plus. (-8,5 milj till +8,5 milj) i runda slängar.

Och jag vill börja med att säga att det fortfarande är ett prognostiserat resultat, dvs förmodat om inget stort händer.

Det är inte lätt att hänga med i alla svängar och kan tyckas vara konstigt, men allt har sina randiga och rutiga orsaker. Jag träffar på många som undrar "om det ska vara så svårt" och jämför kommunal ekonomi med den privata eller ett företags ekonomi. Det går inte. Den kommunala är i en klass för sig, men det kan vi ta en annan gång.

Mycket av den verksamhet kommunen bedriver görs i formen av att man ansöker bl.a statliga pengar för att bedriva den och sedan ansöka om pengar i efterhand. Man räknar naturligtvis med att få pengarna, och ibland får man mer, ibland mindre och ibland det man sökt. Men så länge man inte fått några besked så kan man inte ta in dem i räkenskaperna. Så har jag fått det förklarat för mig.

Detta gör det naturligtvis svårt att ställa en träffsäker prognos (vilket kommunen fått revisorskritik för), men så är det. Eller som någon sa: Vi är fortfarande dåliga på träffsäkerheten, men bättre att vi är det åt ett "positivt" håll än det motsatta.

Nu visade det sig att det betaldes tillbaka pengar från både länsbussbolag och våra kommunala bolag, men framförallt att den verksamhet som kommunen bedriver med våra nyanlända innevånare görs på ett mycket bra och effektivt sätt där. Noga var att detta överskott var av "engångskaraktär" och inget att tro sig bygga långsiktigt på.

Det skedde en stor invandring under fjolåret som kräver resurser. regering och stat svarade på detta och tillsköt medel för detta. En del kommuner tog sitt ansvar, vissa backade. Det innebar om jag förstått det hela rätt att de som ställde upp fick dela på en större kaka.

Nu visar det sig för Vilhelmina kommuns del (som bedriver denna flyktingverksamhet i kommunal regi) att det har genererat ett överskott i fom av flera miljoner. Miljoner som i sin tur kan användas i den övriga kommunala verksamheterna.

För mig lät detta märkligt till en början och en rad frågor hopade sig i mitt huvud....

OM vi hade lagt ut denna flyktingverksamhet på ett privat bolag (Bert Karlsson, Jan-Emanuel tex). Hade det då dessa pengar hamnat i deras fickor? Jag frågade och fick till svar: Ja.

För mig innebär detta än tydligare det vansinniga att vi ska ha profitörer (och jag vet att det finns folk som inte gillar det ordet, men det sk.....er jag i) som skor sig på allmänna medel. Och märk väl. Nu talar jag inte om "vinster" för det är inte det som det är frågan om. Vi snackar skära guld med täljkniv.

Jag vill avsluta med att säga grattis och god jul  till Vilhelmina kommuns medborgare som har valt politiker från partier (utom ett) som valt att hjälpa till och där överskottet från bl.a denna verksamhet ist. för att hamna i enskilda fickor eller skatteparadis nu kommer medborgarna i bl.a Vilhelmina tillgodo.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Senaste nämnden och SKL:s öppna jämförelser

Nämndens sammanträde förra veckan inleddes med en presentation av vår nye förvaltningsekonom och information från förvaltningen.
Vi uppdateras kontinuerlig om ledningsorganisationen, prognosen för2016 ser ut att gå bättre än redovisningen vid senaste kommunfullmäktige och Vilhelmina är en av 20 utvalda kommuner som erhåller hjälp av Skolverket med behovsinventering och åtgärdsplan angående nyanländas lärande.  

Malgomajskolan/deras IKT-pedagoger har utmärkt sig i länet och anlitas för vissa utbildnings- och marknadsföringsinsatser. Tillsammans med kommunens IT-chef gav de information om Croome-datorer och GAFE (Google Apps for Education), ett enkelt sätt att nå ett 1-1-förhållande rörande dator/elev och effektivt för att förbättra och kvalitetssäkra ut- och inlärningsprocesserna. Nämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till inriktningsbeslut. Vi har lagt en 3-årsplan för inköp av datorer, men anslog ytterligare 200 tkr för att påskynda processen.  

Minskade ersättningsnivåer från Migrationsverket och minskat mottagande får konsekvenser för budgeten 2017, ca 2,5 miljoner lägre, och beslutet blev att neddragningen ska ske i berörd verksamhet. Vi har reviderat ”Tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem”, avsatt medel för projektering av Kittelä och gett vår förvaltningschef i uppdrag att presentera några alternativ till permanent lösning för Volgsjö skola. För att lösa Malgomajskolans lokalproblem vad gäller fordonsprogrammet har vi begärt en överläggning med KS som är fastighetsansvarig. Vi har fått en förfrågan om förhyrning av lokaler och instrument för att kunna erbjuda ett alternativ till den nedlagda musikskolan. Vår förvaltningschef bereder frågan och väntar på kompletterande uppgifter.

Vi tog bl a beslut om verksamhetsförändring för skolsköterskorna på försök under vårterminen, IKE och bidragsbelopp och bereder vidare pedagogiska måltider, Trafiktillstånd för Malgomajskolans Transportprogram.

Eftermiddagen användes till kvalitetsredovisning från för- och grundskolan. Arbetet med den ”röda tråden” genom alla åldrar ser ut att ha slagit rot, vi-känslan växer i ledningsorganisationen och gemensamt arbetar man vidare med att rekrytera personal och komplettera Elevhälsan för att klara behoven.

Resultaten har förbättrats och vi konstaterade att vi är på rätt väg, vilket bekräftades idag då SKL släppte sina öppna jämförelser 2016 som gäller grundskolan läsåret 15/16. Vilhelmina har klättrat från plats 217 förra året till plats 24 det här året!!!  I Västerbotten ligger vi på andra plats. Stort tack till alla inblandade, ni har gjort ett fantastiskt jobb.

Med det så önskar jag er en skön advent/Viveka

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Eric Axelsson (SD) tar timeout

Hej

Eric Axelsson (SD) har på sin Facebook sida skrivit att han tar timeout från politiken efter det att han gått ut och oriktigt anklagat kommunen för att förhala utbetalningen av partistödet.

Som många av er känner till så beslutade kommunstyrelsen ifjol att inte betala ut partistödet då SD inte kunde visa att de hade en lokal partiorganisation. De överklagade och efter att ärendet hanterats i förvaltningsdomstolarna så förlorade kommunen då kammarrätten ansåg att kommunfullmäktiges beslut och reglementet inte var nog tydligt skrivit. (Vi ändrade detta med ett nytt beslut).

Jag, Viveka och några till har bemött hans påståenden och påtalat att om han bara skickar in komplett underlag till kommunen innehållande organisations nr, registreringsbevis eller motsvarande som visar att föreningen är registrerad, att det finns styrelse och stadgar så betalar kommunen ut parti- och mandat stödet till distriktsorganisationen. När detta blev tydligt så började hans egna partikompisar att agera och ifrågasätta hans påståenden och underförstått antyda att det är Eric som det beror på och inte kommunen.

Den kritiken och hans egna misstag blev tydligen droppen som fick bägaren att rinna över och han har tagit timeout.

Kolla länken till artikeln som finns på VKs hemsida samt länken till hans Facebook tråd.

Västerbottens-Kuriren _ SD-ledamot tar timeout.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden

Den 3/11 hade vi Socialnämnd och följande ämnen var några av det som dryftades då.

De minskade flyktingstömmningarna medför att vi nu behöver förändra storleken på den verksamhet som riggats för att kunna ta hand om de ensamkommande flyktingbarnen. Diskussioner fördes och riktlinjer togs fram för detta.

Arbetet med trygghetsboendet fortlöper enligt plan. Projektering pågår .

Vi fortsätter också diskussionerna omkring olika personalfrågor, lokalförsörjning och ett eventuellt ”9:8-boende” i egen regi, framför allt riktad till barn med autismspektrum.

Vi får information om att Landstinget nu etablerar Ungdomshälsan i Vilhelmina, i anslutning till Familjecentralen och Öppna förskolan. Ungdomshälsan ska serva alla kringliggande kommuner också.

I frågan om ”den gemensamma vårdavdelningen” är planen en flytt ner till ”gamla akutavdelningen” och fortsatt drift med en del små förändringar.

8 akutplatser och 3 korttidsplatser. Landstinget kommer framgent att stå som huvudman och kommunen köper tjänster. Samarbetet med Landstinget fortskrider alltså, men i något förändrat format. Förhandlingar pågår.

Avdelningen ”AvaGläntan” på övervåningen, återgår i kommunens regi, i nära samarbete med den "Gemensamma vårdavdelningen" och kommer att bestå av 16 vårdplatser som är tänkta för de allra mest sjuka äldre i Vilhelmina Kommun plus korttidsplatser.

I övrigt fastställdes för taxor och avgifter för 2017 för beslut i KFM, och revidering av delegationer och riktlinjer.

Annika Wibrell, socialnämndens ordförande

gm /Kristina Norman