Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från juni 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Hyckleriet står Göran Jonzon för...

När han i VK inlägg kastar ur sig osanningar utan att ta reda på fakta. Att han sen inte är karl nog att kunna be om ursäkt visar med all tydlighet att så länge han ”pratar” går det bra men om någon går emot så gör han likt strutsen, sticker ner huvudet i sanden.

GJZ skrev följande inlägg efter ett inslag i SVT där jag kritiserade Solörs aviserade 10 % höjning i Vilhelmina för de som är ansluta till fjärrvärmevärket

Rubriken löd:

Kallas det inte hyckleri?

Var du inte med och tog beslutet att sälja ut fjärrvärmenätet i Vilhelmina Suzanne Sellin? Om så är fallet, varför då spela indignerad över att monopolet nyttjas till prishöjningar? Nu tvingas kommunen investera en gång till för att skapa egen uppvärmning i de större bostadsområdena som trissen. Följden blir sedan ytterligare prisökning för alla privata fjärrvärmebrukare. Men privat är väl ett skällsord för sossar, så vem bryr sig då? Samtidigt som er ideologi bannar alla former av privatiseringar, så går ni själva in i den mest uppenbara fallgropen! Hyckleri i megaklassen?

Mitt svar till GJZ

Bemöda dig om att ta fram fakta! Att du hänger ut mig får stå för dig men när du skriver osanningar om mig blir jag arg. Jag var inte ens medlem i sossarna än mindre hade jag politiska uppdrag när värmeverket såldes. Men det är väl som vanligt, du hugger på socialdemokratin urskiljningslöst oavsett om det är sant eller inte. Beslutet togs väl dessutom av KFM och jag har aldrig suttit i KFM. Som jag förstått såldes värmevärket 2002-2004 och då ägdes det till hälften av Vattenfall och hälften av kommunen. Vattenfall sålde sin andel till Sydkraft och sen gjorde kommunen samma sak med sin del. Jag gick in i partiet 2010 så du anklagar mig oförskyllt. Be om ursäkt om du är karl nog för det!

Om du bemödat dig om att öppna Solörs hemsida hade du enkelt hittat fakta: Fjärrvärmen i Vilhelmina byggdes under 1970 av kommunen vid det närliggande sågverket. E.ON övertog verksamheten 2002-2004 som levererar ca 40 GWh fjärrvärme årligen till kommunen, industrier, hyresbostäder och villor. Solör Bioenergi Fjärrvärme AB övertog verksamheten från E.ON under 2014.

Sen när det gäller privatisering så finns det en mängd sossar som driver företag, men när privatisering blir ett honnörsord före ekonomi då säger jag nej. Du om någon GJZ sitter och tycker att vi gjorde rätt när vi tog tillbaka ansvaret för snöröjningen av kommunen och när fastighetsförvaltningen av kommunens fastigheter lades på VIBO/VIFAB. Inte nog med att det blev bättre, vi sparade ett par miljoner också. Självklart måste det finnas privata företag i kommunen. Ingen har väl sagt annat. Men inte på bekostnad av våra skattemedel om det blir dyrare säger jag emot.

Ta av dig ditt röda skynke varje gång du ska häckla oss sossar, det passar illa med tanke på den uppförandekod som vi sagt att vi ska förhålla oss till. Håll dig till sanningen och ta reda på fakta!

Jag förväntar mig en ursäkt!

Suzanne Sellin

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Maria Kristofferssons korta minne.

Debatten i fullmäktige är slut och budgeten för kommande år är antagen men Maria Kristoffersson fortsätter att sprida villfarelser. Hon har i ett flertal bloggar ondgjort sig över vårt sätt att räkna, lite ”surt sa räven” kanske, eftersom de inte lyckades hålla ihop alliansen. 

Vi har analyserat utfallet vad gäller finansieringen de senaste åren och utifrån det tror vi att vi kan höja den med 10 miljoner, men vi har inte räknat med välfärdsmiljonerna eftersom det inte finns något beslut än om dessa. Maria tycker att vi trollar med siffror men verkar ha liten koll på sin egen grupp, eller så agerar hon helt på egen hand. I förhandlingarna var de nämligen villiga att sträcka sig till en utökad finansiering på 7 miljoner. Vad kallar hon det för?

Vi har lagt en budget utifrån den beredning som gjorts för att slippa alltför drastiska nedskärningar. Jag kan ha missat något men i Centerns remissvar kan jag inte utläsa hur de tänkt sig de besparingar som deras förslag innebär, förutom en nedskärning på IT-verksamheten. Deras ramar innehåller ingen uppräkning av finansieringen vilket innebär att KS skulle få ca 2,4 miljoner mindre, UBN ca 4 miljoner mindre och SN ca 2,6 miljoner mindre.
Märk väl att eftersom de i övrigt utgått från budgetremissen skulle satsningen på feriearbeten också uteblivit.

Det är mycket snack/text men lite verkstad i deras förslag. Man pratar om visioner och prioriteringar men inte ett ord om vad man ska plocka bort. Utifrån Annikas liknelse i debatten; det är relativt enkelt att plocka bort något mindre nödvändigt från matkassen om pengarna i plånboken inte räcker till allt, men vad man ansåg vara mindre nödvändigt i den kommunala verksamheten har de inte preciserat.

Tack vara Politiskt Alternativ så har vi nu en budget som ger lite lugnare förutsättningar för det framtida arbetet. Skulle vi ha gått på något av ”alliansens” förslag skulle det ha inneburit att förvaltningarna genast skulle ha behövt sätta igång arbetet med att hitta besparingar på 8-10 miljoner och vi skulle dessutom kanske ha tvingats fatta obekväma beslut. Om finansieringen sedan skulle visa sig öka eller om välfärdmiljonerna skulle trilla in så skulle det arbetet ha varit helt i onödan. Tycker ni inte att vår personal har viktigare saker att göra?

Vi har inget förslag på nedläggning av platser inom äldreomsorgen i dalgångarna, läs Saxnäs eftersom det inte finns några såna platser i Dikanäs. Det kanske inte spelar någon roll för den boende vem som driver verksamheten, men för skattebetalarna har det betydelse. Hur alternativa driftsformer skulle kunna minska kostnaderna förstår jag inte, men om det finns intressenter som vill vara med och utveckla en bra äldreomsorg till en rimlig kostnad så borde dessa kliva fram och visa på det.

Trots erfarenheter av snöröjning och fastighetsskötsel i annan regi så framhåller man envis att allt kan bli bättre och billigare om det sköts av privata entreprenörer och det framställs, helt felaktigt, att vi är motståndare till allt utom drift i kommunal regi trots att vi under många år haft förskola och fritidshem i alternativ form.

Nu framgick det tack och lov väldigt tydligt under debatten att för centern så är inte ekonomin prio ett utan privatiseringen i sig.

Maria läser remissvaret som fan läser bibeln, vi pratar inte om nedläggning av skolor utan vill så långt det är möjligt behålla de som finns idag. Liknande formulering fanns i föregående års budget- och strategiplan som även Centers stod bakom. Hur tänkte hon då?

För att få en majoritet bakom budgeten så gick vi med på att ändra i texten om byaskolorna från ekonomiskt försvarbart till pedagogiskt hållbart. Personligen tror jag att vår skrivning hade varit bättre för skolornas fortlevnad, eftersom vi då skulle kunna försvara en liten skola utifrån långa avstånd och merkostnader i andra skolor vid en flytt av elever, men i en förhandling gäller det att både ge och ta.

Med detta sagt/skrivit så önskar jag er alla en skön sommar.

Viveka Abramsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ny budget i Vilhelmina såg dagens ljus...

Idag hade vi Kf och den stora punkten var budget och strategiplan för 2017 som skulle tas, men först blev det en del andra punkter som betades av och det som vållade mest diskussioner var den biblioteksplan som skulle antas. Detta följdes av en allmänpolitisk debatt som inleddes av Ks ordf. Åke S Nilsson (S) som redogjorde för läget, våra utmaningar, men även möjligheter. Ekonomin är fortsatt under press, men samtidigt som det bromsas ska det gasas. Ett konststycke i sig.

En viktig sak han tog upp är situationen för våra ungdomar och den dramatiska ökningen av anmälningar som berör IFO (Individ Och Familjeomsorgen) och detta är ett område som nu måste tas tag i vilket aviserades av Nilsson och här har vi en grannlaga uppgift.

Mycket övrigt sas och det kom fram både det ena som det andra av kloka tankar och funderingar.

En del hävdar att det inte ska till ideologiska skillnader inom kommunpolitiken, men där håller jag inte riktigt med. För det mesta behövs de inte, men de finns där lika fullt. Sedan får folk säga vad de vill. Att negligera dem är det samma som att säga att vi inte behöver olika partier. Vi må ha samma mål för ögonen, men ibland är det vägen dit som skiljer oss åt. Och i dagens allmänpolitiska debatt blev det en del diskussioner ett tag då ideologiska skillnader visade sig och det blev debatt om dessa.

Ett par fullmäktigen i rad har det från Centerhåll kommit propåer att om kommunala verksamheter läggs ut på entreprenad och vi inför mer "valfrihet" så löser sig det mesta. Sedan får vi höra att vi går i samma hjulspår och inte vill pröva något nytt.

I debatten framkom från de som varit med ett tag i politiken att Centerns förslag provats och visat sig inte funka. Själv påminde jag dem om snöröjningen inom tätorten och tog även fram ett positivt exempel på kommunala verksamheter/bolag med lyckade resultat som har sparat in miljoner åt Vilhelminaborna. Det kommunala bolaget VIFAB som tog över kommunens fastighetsskötsel från Riksbyggen som blev lagt ut under det förra borgerliga styret i Vilhelmina och tycker jag är ett lysande exempel. Även den snöröjning som nu bedrivs inom tätorten har rönt uppskattning och få är nog de som vill ha tillbaka det borgerliga snömos som rådde för några år sedan på tätorten.

Det talades mycket om pragmatism och den finns i de flesta partier, men inom Centern har privatiseringar och valfrihet blivit ord man ständigt upprepar som ett mantra när det kommer till ekonomiska diskussioner.

Efter lunch var det budget och den tänkta debatt som skulle följa som stod på dagordningen, men det blev inte mycket till debatt.

Politiskt Alternativ (PA) hakade på budgetupplägget från Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V), med några ändringar i textmassan om skolorna i våra fjälldalar samt att skjuta till 450 000 kr till feriejobb till ungdomarna. Resterande partier i oppositionen röstade på sina egna budgetförslag. Så den som vill ha en rykande färsk budget och strategiplan kan läsa den här.

Håll till godo!

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar