Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från april 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Allt är precis som vanligt

Nu i dagarna har regeringens vårbudget kommit, med bl.a satsningar (10 miljarder) på välfärden. Andra områden man prioriterar kan du läsa här .Men efter regeringen duggar sedan skuggbudgetarna tätt från de borgerliga och börjar dimpa ned med jämna mellanrum. Några axplock:

* Att göra oanmälda hembesök för att kontrollera de som får försörjningsstöd (socialbidrag) går bra i moderaternas Sverige, men då det gäller att jaga miljonärer som skattefuskar utomlands då lyser förslagen med sin frånvaro

* Centerpartiet vill sänka taket på A-kassan. Höjning av avdragsrätten för ROT och RUT från 25 till 75 000 kr.

* Kristdemokraterna vill sänka kostnaderna för företagen att nyanställa. Vad det skulle innebära vet jag inte, men jag skulle tro att det är samma gamla visa som ska belasta de arbetslösa med "enkla jobb" och "sänkta trösklar".

* Och Liberalerna vill satsa mer pengar på försvaret.

* Sverigedemokraterna hittar jag inget på men jag gissar: Skär på invandringen så löser sig allt.

Lite olika prioriteringar från de borgerliga partierna, men ett har de dock gemensamt: har du låga inkomster, eller tillhör dem som inte lever så fett så har du inget att hämta från de borgerligas budgetförslag.

Allt är precis som vanligt med andra ord.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Välkomna tta fira med oss 1:a Maj i Vilhelmina

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MEDLEMSMÖTE

  Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
 Tisdag 3 maj  kl 18.00, Folkets Hus
  På dagordningen: nomineringar till Arbetarekommunen,
 SOC  och UBN, nya medlemmar välkomnas, aktuellt i politiken, mm
 Välkomna!
 Mikael Österberg
 Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Föreläsning om mänskliga rättigheter

Bild1

0 kommentarer | Skriv en kommentar

In(S)ikten Vilhelminasossarnas nyhetsbrev

Här kan du läsa In(S)ikten, som är Vilhelminasossarnas nya nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är tänkt att komma ut ett antal gånger/år.


Klicka på nedanstående länk för att läsa nyhetsbrevet

Socialdemokraternas Nyhetsbrev nr 1 2016 


Socialdemokraterna_nyhetsbrev-1-2016_web.pdf 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ÖPPET MÖTE 26 april

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kommunfullmäktige i Saxnäs

Så har då ett fullmäktigemöte gått av stapeln i Saxnäs och det var kul. Jag blev inkallad i sista stund och det var extra roligt att kunna delta på hemmaplan. Att jag fick med mig min egna skolklass 4-5 och våra äldsta, klass 9 känns känns även det bra i att få en inblick i den lokala demokratin och vem vet; någon av dem kanske är ett blivande politikerämne.

Det blev ett lugnt möte utan några större kontroverser, men jag tänkte återge några punkter.

* Inte en fråga hade kommit in till allmänhetens frågestund, och det tycker jag är synd. Här finns chans för Vilhelminas medborgare att lyfta frågor upp till debatt, men den togs inte i alla fall denna gång.

* En rad motioner har kommit in  (fyra st) och de ska nu in i kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka till fullmäktige för att antas eller förkastas. Då lär även debatterna om dem tas.

* Det blev en kort ekonomisk redovisning där vi nu kommer att jobba på ett annorlunda sätt.

Tidigare har kommunen haft två ekonomiska redovisningar (april och augusti) med ett stort siffermaterial och redovisningar till oss politiker i samband med detta. Detta tarvar mycket tid och energi från förvaltningarna för att till slut bottna i frågor OM förvaltningarna ser att de kommer att hålla budget? OM INTE; vad har man för planer för att komma i balans? Tanken nu om jag förstod det hela rätt är att dra ned på sifferdelen och fokusera på dessa två frågor för april månad, men att i augusti köra på som tidigare. Detta har varit ett önskemål från förvaltningarna och nu tillmötesgår politiken dem och vi får se om detta nya sätt att jobba blir mer effektivt.

* Den allmänpolitiska debatten blev en märklig historia där SD och Eric Axelsson utmärker sig.

Det började dock med Kommunstyrelsens ordf. Åke S Nilsson som redogjorde för läget i kommunen och det känns som att skutan Vilhelmina håller på att vända till ett positivt resultat, men det finns utmaningar och än är det för tidigt att ropa HEJ!

Att Sverigedemokraterna förtjänar epitetet ”enfrågeparti” blir mer och mer tydligt och Axelsson blandar och ger hej vilt med en i mitt tycke brist på koll på fakta och siffror. Att fokusera på situationen i VILHELMINA verkar vara svårt och då han ställs mot väggen åker offerkoftan på och han ”minns inte” om han lämnat in några förslag i samband med budgetarbetena som varit sedan 2014, men där kan jag hjälpa till:

Eftersom SD i VIlhelmina ALDRIG sedan de kom in med sitt mandat i fullmäktige 2014, lämnat in en stavelse då det gäller budgeten (alla andra, vi i majoriteten, PA och  Alliansen har gjort det) så finns det inget att minnas. Han efterlyser från de andra partierna att ”hjälpa till”, men med vad? Bilden man försöker ge Vilhelminaborna är att det är ett samhälle i ekonomiskt förfall pga av flyktingarna och gång på gång redovisas det att för VILHELMINA KOMMUNS del är precis tvärt om.

Det politiska klimatet med samarbete blev även föremål för diskussion där Axelsson anklagade oppositionen för att ”sitta i knät” på majoriteten. Detta gillades inte av dessa (eller av någon annan för den delen) utan ses nog av alla som ett sätt att ta vår kommun framåt.

Men han mötte ett kompakt motstånd från alla håll och kanter och själv ska jag ta och utvärdera mitt egna agerande då jag begärde ordet, men kom så långt ned på talarlistan att jag kom ”ifrån frågan”. Frågan jag ställde mig var om jag skulle ta upp detta besynnerliga synsätt man har från den lokala SD-politiken och ge det ännu mer utrymme. För Vilhelminas del finns annat att diskutera. Jag strök mig från talarlistan iaf och får fundera på det hela. Men efter denna debatt finns det fler som borde fundera på sina ageranden anser jag.

* Vi hade även en annan punkt som rörde Sverigedemokraterna och det gäller de överklaganden (av bl.a mig själv och fler med mig) av det kommunala partistödet till SD.

Tanken med det lokala partistödet är att främja det politiska arbetet I KOMMUNEN och här får varje parti ett grundstöd samt 14 000 :- /mandat. Detta är skattekronor från dig och mig.

Alla partier i Vilhelmina har registrerade föreningar i kommunen utom Sverigedemokraterna som har låtit sitt stöd gå till distriktet och vidare upp nationellt. Fel tycker vi andra. Stödet är till för LOKALT partiearbete och ska verka i Vilhelmina kommun och efter två överklaganden där SD fått rätt pga av otydliga skrivningar i reglementet har nu detta rättats till.

Med dagens ändrade skrivning i reglementet tydliggörs nu ALLA andra partiers åsikt och med andra ord: Om Sverigedemokraterna i Vilhelmina vill ha del av de lokala partistödet måste de registrera en partiorganisation inom Vilhelmina kommun. SD och Axelsson reserverade sig mot detta då de fortsatt anser att de ska kunna slussa pengar vidare till moderpartiet.

* Näst sista punkt var valärenden och här skulle man kunna tro att det kunde vara upplagt för strid då ett av valen gällde den nu avhoppade Bengt Bergstens olika platser inom Vilhelminapolitiken och man skulle kunna tro att nu fanns chansen för borgare och PA att ta makten i Vilhelmina.

Men så blev det inte och det förhållande som nu råder är:

Kommunfullmäktige: Jämnt skägg 13 – 13 och SD på sidan av med sitt mandat.

Men i kommunstyrelsen har vi nu en helröd (S+V) majoritet då nu Ingela Gustavsson blev invald av fullmäktige som ordinarie ledamot istället för Bengt. Ingen kandidat till denna plats fanns från oppositionen och alla (utom SD) från oppositionen lade ned sina röster i detta val.

Detta kan nu liknas med den situation av minoritetsregering som vi har på riksplanet där vi på det kommunala planet av Socialdemokrater och Vänsterpartister har makten i Kommunstyrelse och nämnder, men i fullmäktige råder jämn vikt.

Det var allt för denna gång!

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Distriktsårskongressen.

Den här helgen har ruggugglan ägnat åt politik i partiets tjänst.

Socialdemokraterna Västerbotten har haft sin Distriktsårskongress i Lycksele på Hotell Lappland.

Vår partikamrat Magnus Johansson har skrivit  i sin blogg om den och det kan man läsa HÄR och HÄR.

I övrigt har vi Socialdemokrater i Västerbotten kommit fram till några uttalanden/ pressmeddelanden. dom kan man läsa

HÄR Värna alliansfriheten och en självständig utrikes- och säkerhetspolitik!

HÄR  Socialdemokraterna i Västerbotten tar strid för den svenska modellen.

och

HÄR. Bättre och säkrare vägar, inte sänkt hastighet.

Särskilt vill jag nämna glädjen över att "vår" motion NR16 ang LSS-ersättningarna, som skrivits av Maria Bäckström från Kultsjödalen, bifölls i sin helhet av kongressen.

En annan höjdpunkt var det tal som vår Hälso-, Sjukvårds-, och Idrottsminister Gabriel Wikström höll. Ett väldigt engagerat och inspirerande tal om vikten av ett samhälle med rättvisa förhållanden. Extra Roligt var också att "våran" Ewa Hed, också från Kultsjödalen, som är medförfattare till boken "Lappmarkens skafferi" fick signera boken som förärades vår minister som gåva av Västerbottens distriktet.

En väldigt rolig och inspirerande helg som ger oss kraft och styrka att fortsätta vårt värv. som en av våra debattsugna deltagare kommenterat ungefär...

- Motionsbehandling är ett underskattat nöje. ...momsbefriat dessutom... :D

Nu jobbar vi vidare !

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ett viktigt beslut av många

Så var då årets årsdistriktskongress för Västerbottens Socialdemokrater över och jag har klivit in över tröskeln hemma.

Årets motioner spände från hemläxor och avdrag för fackföreningsavgifter till EUs förhandlingar om frihandelsavtalet TTIP/ ISDS och Värdlandsavtalet med NATO, och hela dagen ägnades åt de rekordmånga motionerna som lämnats in (62 st) och debatterna som följde på det.

För Vilhelminas del hade vi främst till en början fokus på vår egna motion som handlade om assistansbedömningar (nr.16). En enkel bakgrund är på sin plats.

För den som hamnat i svårigheter och är i behov av assistans för ett funktionshinder ansöker om assistans via LSS-systemet, och där det är Försäkringskassan som bedömer huruvida du är berättigad till assistans för att tillgodose dina "grundläggande behov".

En viktig del i systemet är om behovet av assistans överskrider 20 timmar/veckan där då kommunen får stå för kostnaden för upp till 20 timmar och Försäkringskassan om assistansbehovet överskrider 20 timmar.

Vad som hänt den senaste åren är att fler bedömningar från Försäkringskassan hamnat strax UNDER 20 timmar trots att individen har haft ett större behov för att klara sitt dagliga liv och sina "grundläggande behov". Statistik från bl.a Umeå kommun visar att sedan 2011 har Försäkringskassans åtaganden minskat medan det i motsvarande grad har ökat för kommunen. Men detta gäller för i princip alla kommuner. För Vilhelminas del handlar det om många miljoner per år. Miljoner som nu betalas av kommunen och ger den drabbade ett drägligare liv, men skapar ett hål i den kommunala kassan. Rent krasst kan det beskrivas som att det nuvarande regelverk som Försäkringskassan bedömer utifrån styr assistanstimmar från Försäkringskassan till kommunen. På så sätt sparar Försäkringskassan pengar, men vältrar över kostnaden på kommunerna.

Från vår synvinkel är det hela solklart att dessa individer måste få sin hjälp, men där vi anser att det är ohållbart att staten (via Försäkringskassan) drar sig undan sin egna LSS-reform och de senaste åren vältrat över det ekonomiska ansvaret på kommunerna.

Detta är något som nuvarande regering via barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér jobbar med att rätta till, men ett enigt beslut från Västerbottens sossar skadar inte och efter en del diskussioner  vann motionen dess gillande och bifölls av kongressen.

Ett viktigt beslut som kan komma att få stor betydelse för den kommunala ekonomin. Nu återstår att baxa det hela vidare genom det demokratiska systemet, men en bit på väg har det blivit under helgen.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

Rapport från första dagens Sossekongress i Lse

Dagen började med kaffe och mingel innan att vi kl 10 körde igång själva kongressen. Tal hölls av olika organisationer hörande till Socialdemokraterna och arbetarrörelsen.

Representanter från S-kvinnorna,Arbetarnas BildningsFörbund ABF, Unga örnar, Landsorganisationen LO,  samt en kvinna från Västernorlands Socialdemokrater (Ordf) var upp och önskade oss en trevlig och givande kongress.

Sistr men inte minst var minister Gabriel Wikström från regeringen och höll tal och berättade en del hur man ser på dagens politik från regeringshåll. Den "svenska modellen" och de attacker från borgerligt håll som nu seglat upp den senaste tiden blev föremål i talet. Och här finns det skäl att stå upp för denna modell då det gäller avtalsrörelsen och att det är ARBETSMARKNADENS PARTER som gör upp om lönerna. Det är INTE statens ansvar. Något som lanserats från borgerligt håll i samband med sänkta trösklar, instegsjobb och gud vet allt som de kallar sina förslag. Ett är säkert och har gemensamt; alla går ut på att sänka löner för de som redan har det svårt att få vardagen att gå ihop.

Som tack för visat intresse så förärades han med en röd ros (vad annars) i trä samt en kokbok där vår egen Ewa Hed står som medförfattare och han fick den naturligtvis signerad av henne.

Efter en sen lunch var det sedan dags med ett första nappatag med motionerna (62 st) och det började med gruppdiskussioner och  distriktsstyrelsen delat upp sig i de föredragande grupperna och det posterat ut sig i olika lokaler där fördjupade diskussioner kom till stånd.

Själv gick jag till den grupp som behandlade vår (Vilhelmina AK) motion skriven av Maria Bäckström, Saxnäs som handlar om det ekonomiska ansvaret för LSS-timmar och det ekonomiska ansvaret för denna. Denna reform upplevs som orättvis och har under det senaste borgerliga styret urholkats och förskjutit kostnaderna från Försäkringskassan till kommunerna. Något som i Vilhelminas fall innebär miljoner, men vi är inte ensamma och andra kommuner, både stora som små vittnade om samma problem.

Samtalet blev bra och ska man utgå från detta så finns det stora chanser att vår motion går igenom. Vi får se i morgon.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rapport från Socialnämnden

Rapport från Socialnämnden 2016 04 01


Vi började dagen med information från våra medarbetare på Stödteamet Nyckeln, som nu har varit i gång i 5 månader.

Ett team som jobbar förebyggande med problemsituationer som uppstår i vardagen.

Man jobbar med att

-Kartlägga sitution och behov för den enskilde

-Tittar tillsammans med den enskilde på alternativa lösningar och fungerande modeller.

-Samtal erbjuds, både individuellt och i grupp.

-Samverkar med andra verksamheter ex skolan, förskolan och sjukvården. Förebyggande och utifrån behov.

Man finns tillgängliga på Öppen förskola varje onsdag mellan 08.00-15.00

Övrig kontakt sker via socialsekreterare på tel exp 0940-14027, 14028

nyckeln@vilhelmina.seVi har behandlat budgetberedning för 2017.

Som alla säkert vet så brottas vi med ett kraftigt underskott i budget ( -24 milj mot nuvarande verksamhet) och det jobbas febrilt ute i verksamheterna för att hitta besparingar och effektivisera så mycket som möjligt.

Inför 2017 ligger vi i nuläget – 7,3 milj under ram, när budgetremissen läggs ut men arbetet fortsätter för att komma ner i ram.Vi får information om hur arbetet och samarbetet med VLL forskrider på verksamheten AVA Gläntan. En ingående undersökning gör gällande att det är mycket som fungerar bra, andra detaljer fungerar mindre bra och några direkt dåligt. Nämnden beslutar att ge direktiv till verksamheten att ”reboota” och vidta åtgärder för de buggar som irriterar i systemet just nu. Vi tror att ett samarbete med Landstinget och utvecklingen av Vilhelmina sjukstuga som ett nav i inlandets sjukvård, är väsentligt för hela Vilhelmina och även för kringkommuner. Den gemensamma vårdvdelningen ska ses som ett led i att skapa en levande landsbygd.


Planerna på Trygghetsboendet fortsätter också enligt plan. Centrumhuset är inköpt för ändamålet och nu pågår planering och projektering för de ombyggnationer som behövs för ändamålet.


Kommunen har fått extra medel, 12milj, från Riksdagen och dessa pengar är öronmärkta för integrationsarbete för våra nyanlända. Nämnden beslutade hur vi ska använda vår del av den summan, 2milj.Uppföljning av internkontroll är en viktig punkt som som ständigt uppdateras.


Övriga ärendesom vi hade upp i dag var bla

Urvalsärenden ( som visar på en av Socialnämndens särskilt svåra situation. Var börjar och slutar vårt ansvar?)

Delegationer

Meddelanden

mm.

Vi hade mycket givande diskussioner och ett bra samarbete i dagens nämnd och alla beslut som togs var eniga.


Annika Wibrell, socialnämnden ordf, gm Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar