Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från mars 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Nya inspel om landbygdspolitiken

I fjol gav den Socialdemokratiskt ledda regeringen ut ett uppdrag med direktiv om att titta över den landsbygdspolitik som förts, men även hur en kommande landsbygdspolitik ska föras och i dag kom det första delbetänkandet om "En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder".

I detta delbetänkande har man nu mejslat ut fyra områden där man kommer att jobba vidare med dessa frågor.

1: "Sverige behöver en mer sammanhållen och aktiv politik för landsbygderna än den som har förts under 2000-talet"

2: "Företag och hushåll i hela Sverige måste kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter."

3: "Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för våra landsbygder. Det gäller såväl privata som offentliga verksamheter. Sverige behöver därför skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i hela landet".

4:  "Under vårt arbete har vi sett att staten har dragit sig tillbaka från landsbygderna. Studier visar också att staten drar sig tillbaka snabbare än vad befolkningen och näringslivet gör. Den utvecklingen måste få ett stopp."

Detta delbetänkande är underskrivet av samtliga partier och det bådar gott inför framtiden. Kommitteens arbete ska vara klart den sista januari nästa år.

Även statskontoret kom idag med en rapport som berör oss ute på lands/glesbygden då den gäller närvaron av de statliga verk och myndigheter som finns. Även den initierad av Socialdemokraterna med en tanke på att den statliga närvaron ute i landet ska fungera som en sammanhållande länk mellan stad och landsbygd och i dag presenterades den av Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattsson.

Även här lyfts digitaliseringen av vårt land fram, men det intressanta tycker jag är generaldirektörens slutsats att varje verk och myndighet kan motivera sina ställningstaganden om etableringar (eller som vi så ofta fått komma i kontakt med; nedläggningar) är att det till syvende och sist är regeringen som har det sista ordet. Det är den som styr och har ansvar över om dessa statliga verk och myndigheter ska ta regional hänsyn. Och här är den rödgröna regeringen på gång och den som lever får se hur långt det räcker.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Repskapets Årsmöte 2015

Referat från Representantskapets Årsmöte 2015


Vi börjar med en Tyst minut för Kjell Persson som gått bort. Han kommer att saknas djupt.

Och fortsätter med sedvanliga årsmöteshandlingar och dagsaktuell information om kommunpolitiken.

Val till VU-

KG Abramsson, ordf

Per Vedbring, kassör.

Ulf Hansson

Lillemor Jonsson (studieansvarig)

Åke Nilsson,

Samtliga omval.


3 stycken Motioner har kommit in.


-Heltid som norm.


-Motion om Bra jobb i gemensam sektor


-Problem med att hitta bostäder i Kultsjödalen.


Vi hade också nya val av av ersättare för ledamöter som avsagt sig sina uppdrag. Ordinarie ledamot i socialnämnden och utbildningsnämnden.


En väldigt god Smörgåstårta från Folkets Hus Vilhelmina och ännu godare Kung Oscars mandeltårta som en av våra medlemmar bakat bjöds till kaffet, och två lotterier såldes och vinsterna var Matkorg värd 400kr och totalt 6 kg kaffe.

Som vanligt har vi haft ett mycket trevligt möte med glada människor.

Nu kavlar vi upp ärmarna och fortsätter arbetet med nya friska tag.


Vilhelmina 20160313


Vilhelmina Arbetarkommun / gm Kristina Norman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KALLELSE REPSKAP!!!

KALLELSE     KALLELSE      KALLELSE

Härmed kallas VALDA OMBUD och FÖRTROENDEVALDA till EXTRA REPSKAP onsdagen den 13 april kl 18.00 på Folkets Hus

Övriga medlemmar är också välkomna!


OBS!! DAGEN!

VÄLKOMNA!!
K G Abramsson
Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Information från Miljö o Byggnadsnämnden

NÄNMDSAMMANTRÄDE

 

Tisdag den 8/3-2016.

 

 

Under dagens möte underrättades och redovisades den ekonomiska budgeten för 2016 samt årsbokslut och verksamhetsberättelsen för 2015. Kan hända lite sparsamt på grund av en viktig persons hälsoläge som tyvärr föranledde dennes frånvaro.

 

Tre detaljplaner diskuterades och godkändes av nämnden.  Eftersom det handlar om utländska exploaterare kan språkförbistringarna äga viss betydelse för dom rådande förseningarna som uppstått.

 

Sju stycken bygglov godkändes. Det åttonde, gällande bygglov för balkonger skulle diskuteras vidare med den sökande. 

 

Även tre stycken strandskydds dispensansökningar godkändes av nämnden. Då dessa med säkerhet inte skulle skada eller inverka negativt på närområdet var samtliga nämndemän eniga i frågan.

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Fjällström ersättare i miljö och byggnadsnämnden Vilhelmina.

 

Lillemor Jonsson 

Ordf Miljö o Byggnadsnämnden 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Politisk ambition blir verklighet

För några veckor sedan skrev jag om den rödgröna regeringens ambition om att värna glesbygden genom att staten ska gå i främsta ledet genom att behålla och förlägga statliga myndigheter i glesbygden. Jag skrev även om att det är en sak att ha som ambition, och en annan att genomföra och att det nu var upp till bevis för den rödgröna regeringen.

Att det redan efter ett par veckor skulle börja på levereras hade jag ingen aning om och nu verkar det som att skattekontoret i Lycksele får leva kvar efter att ha blivit hotat om nedläggning. De får vara glada att det blev regeringsskifte ty skattekontoret i Vilhelmina hade inte samma tur med dåvarande Alliansregering. Dåvarande kommunalrådet i Vilhelmina, Gunnar Hörnlund (C) uttryckte då sin kritik mot Reinfeldts regering med bl.a sin egna partiledare Maud Olofsson (C) som näringsminister med:

"Jag hade trott att min regering och mina företrädare skulle se möjligheten att agera med tydliga direktiv så att det inte skulle drabba som det nu gör. Vi är oerhört besvikna att man lämnar ett inland så svart."

Det var för drygt ett år sedan som skatteverket började se över sina kontor ute i landet och en konsekvens av detta blev att flera kontor ute i landet hotades, bl.a i Lycksele. Protester hördes  runt omkring och tydligen nådde de ända upp till regeringsnivå. Det skulle utredas och det har man ju hört förr....

I somras var civilminister Ardalan Shekarabi (S) och besökte skattekontoret i Lycksele, men kunde inte lova något då. Men ambitionen fanns redan då, men det var förra veckans debattartikel i DN som lovade något.

Nu går skatteverkets generaldirektör, Ingemar Hansson ut i Västerbottensradion och fastslår att:

"– Jag uppfattar de politiska signaler som redan nu kommit från regeringshåll som tydliga. Det gör att jag har bestämt att Skatteverket inte går vidare med förslaget att flytta verksamheten från de föreslagna orterna."

Jag blev uppriktigt sagt glad då jag hörde denna nyhet på radion och känner mig stolt över att vara Socialdemokrat och att det finns hopp för oss i glesbygden, och medan en del partier pratar glesbygdspolitik levererar Socialdemokraterna närodlad politik på riktigt

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

Rapport från utbildningsnämnden

Vid nämndens sammanträde förra veckan behandlades bl a bokslutet för 2015 och budgeten för 2017.

Ett prognostiserat underskott i augusti på ca 8 miljoner har vänts till ett överskott på ca 5,8 miljoner. Förutom ökade intäkter i form av statsbidrag och avgifter och minskade kostnader för elever som går gymnasiet på annan ort har verksamheterna bidragit genom att minska sina kostnader.

En enig nämnd har påbörjat arbetet med budgeten för 2017 och förvaltningen fick uppdraget att utreda en nedläggning av förskolan Myltan i Latikberg, en flytt av förskolan Norrskenet i Malgovik till skolområdet och en översyn av den totala assistentresursen.

Nämnden inleds alltid med information från förvaltningen och där fick vi bl a information om lönekostnaderna för jan-feb, skolinspektionens tillsyn, Migrationsverkets önskan om att hyra lägenheterna i Dikanäs och planerade lärlingsutbildningar vid Lärcentrum.

Därutöver fick vi en genomgång av ansökningarna till Malgomajskolan. Totalt ser det bra ut med över 90 förstahandssökande men problem finns med för få sökande till Handel- och administrationsprogrammet och Naturvetenskapliga programmet. Sedan tidigare finns ett beslut om att inte starta upp eller göra intag på program med färre än 6 elever.

Vi fick även information om Malgomajskolans behov av lokaler och Transportstyrelsens tillsynsbesök på Malgomajskolan och Lärcentrum.

Förskolan Olympus som lades ner vid årsskiftet har ersatts av en provisorisk lösning i Pingstkyrkans lokaler och förvaltningen ska nu utreda behovet av en permanent lösning. Där ska bl a framgå konsekvenserna av minskat antal barn/avdelning för vilket vi kan söka statsbidrag och föräldrarnas önskemål om placering i pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare. Vi har även begärt en överläggning med kommunstyrelsen och socialnämnden för att se över möjligheten till en rockad i kommunens fastighetsbestånd.

Möjligheten att planera fritidsverksamheten under lov innebär att vi ändrat reglerna. Debitering kommer att ske utifrån den ansökan som gjorts inte utifrån faktisk närvaro.


Några frågor på det?


Viveka AbramssonOberoende? Stödparti?

För ett par veckor sedan skrev jag om den diskussion och turbulens som började efter att Bengt Bergsten slutade inom Vilhelminapolitiken.

Jag skrev en hel del om hur jag såg på saken och bl.a min syn på om PA var ett oberoende parti fritt från den ideologiska höger- vänsterskalan. Jag tyckte inte det.

Jag fick ett svar av den fd. PA - politikern Tommy Streling som ansåg att jag försökte beslå läsarna med lögner och det gillade jag inte.

Nu läser jag på nytt i Göran Zas blogg , och enligt denne har att man i dagarna från PA skrivit ett brev ställt till "ordinarie ledamöter" inom KD och börjat diskutera ett framtida samarbete och villkor med KD och Alliansen.

Jag har inga problem med att PA vill samarbeta med KD och Alliansen, men att hela tiden försöka hävda sitt oberoende likt de gjort de senaste åren tycker jag känns fel. Att de nu även börjat diskutera/villkora ett samarbete med Alliansen två år FRAMÅT i tiden och 2018 års val gör inte saken bättre.

Men osökt dyker frågan upp i mitt huvud varför man från PA skickar en skrivelse till alla ledamöter i en styrelse UTOM en, två år före valet?

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fortsatt skatterabatt på el i norr

I dagens VK fick jag läsa något positivt för oss som bor i den kalla nord.

Det var den förra borgerliga regeringen som våren 2014 gav ett uppdrag för att titta över energiskattesystemet i Sverige och sedan lång tid tillbaka har man haft den sk "Norrlandsskattesatsen" där vi i norr har haft en lägre energiskatt på energi än övriga Sverige.

Denna "rabatt" har under senaste året ifrågasatts och inte påståtts följa EUs regelverk (den har bl.a påståtts missgynna konkurrensen) och det har flaggats för att vi som bor i norr from januari 2017 skulle få upp till 50 % höjd skatt på elenergi.

En del stora statliga remissinstanser, bl.a Skatteverket och konkurrensverket har bifallt denna tanke att "Norrlandsskattestesen" ska slopas och det blev även rekommendationen i denna väldiga utredning, Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet.

Över detta har det nu skrivits spaltmeter den senaste tiden och bl.a Umeå Energi gick ut i veckan med en protestlista för stöd av att behålla Norrlandsskatten.

Och som sagt, idag kom betänkandet från utredarna, och lika fort kom svaret från finansminister Magdalena Andersson (S) och den rödgröna regeringen och det blir inget av denna föreslagna skattehöjning för norrlänningen.

Ett leveransbesked om något!

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vilhelmina S-förening

...har haft årsmöte ikväll. Vanliga årsmöteshandlingar. Glatt humör och jättegod smörgåstårta.

Till kvällens ordf valdes Bernt Dahlberg och Mikael Österberg valdes till ny ordförande i föreningen och avgående ordförande Åke Nilsson avtackades. Själv fick jag förnyat förtroende som föreningens kassör. Förnyat förtroende som sekreterare fick Viveka Abramsson . Nytt år med nya spännande utmaningar väntar. 

/ Kristina Norman