Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från februari 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Läxhjälp till ALLA

Jag har starkt kritiserat den förra borgerliga regeringen och deras läxhjälp via RUT-avdragen. Läxhjälp är bra, men det ska inte vara plånboken som styr. Typisk borgarpolitik och en viktig ideologisk skillnad gentemot Socialdemokraterna.

"Elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska inte vara beroende av föräldrarnas betalningsförmåga. Regeringen vill att alla elever i samtliga årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid."

Idag blev det klart med ett regeringsbeslut från de röd/gröna som ska ge läxhjälp till ALLA oavsett inkomst. BRA!

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ÅRSMÖTE VIlhelmina Arbetarekommun

SOCIALDEMOKRATERNA VILHELMINA

Kallar valda ombud och förtroendevalda till årsmöte

SÖNDAGEN den 13 mars kl 15.00 på Folkets Hus.

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Övriga intresserade medlemmar är också välkomna!

Anmäl dig till Göran på partiexp. senast den 6 mars,

tel 144 90, vilhelmina.arbetarekommun@vilhelmina.se.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Välkomna!  Styrelsen

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vilhelmina s-förening

   ÅRSMÖTE VILHELMINA S-FÖRENING
  Tisdag 1 mars kl 18.00 på Folkets Hus.
  Sedvanliga årsmöteshandlingar och fika. 

  Välkomna!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sluggerfajten

Det är en dryg vecka sedan oberoende Bengt Bergsten sa tack och adjö från Vilhelminapolitiken och själv såg jag fram emot en intressant tid. Att denna sorti skulle bli debatterad rådde det nog inga tvivel om, men den sluggermatch som blev mellan KDs Göran Z och PAs Tommy Streling på bloggar och nu senast "tyck-till...

Jag lägger mig INTE i deras förehavanden, men som aktiv socialdemokrat ser jag att bägge herrarna skriver om beslut som jag varit del av. Med det ger man sina bilder av händelser och skeenden och nu skulle jag vilja ge min. Sedan är det du käre läsare som får ta dig en funderare på och jämföra det som skrivs.

Bakgrunden till fajten är det resultat av kommunalvalet som blev 2014. Av 27 mandat hamnade 13 hos de borgerliga och PA, 13 till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ett mandat hamnade hos SD och de fick därmed ett en efterlängtad vågmästarroll. En springande punkt efter detta val i Vilhelmina var just mandatet som SD knep och det politiska spel som blev efter detta och den majoritet som bildades bestående av S+V och OBB. Det om detta.

Jag skrev bl.a själv om denna situation på min blogg och efterlyste svar från PA, M, KD och C (Fp var utraderat, iaf temporärt). Men några entydiga svar eller avståndstagande gentemot SD kom inte från dessa partier.

Det var endast två partier som klart och tydligt från första början deklarerade att de inte skulle samarbeta med SD, vare sig aktivt eller passivt och det var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Denna osäkerhet var det  främsta argumentet som Bengt anförde då han beslutade sig för att lämna  PA och göra som han gjorde och bilda en majoritet med Socialdemokraterna och Vänstern. Sedan hur det gjordes och vad som sades hit och dit vet endast han och PAs ledning. Vad som däremot Streling & co ständigt framhåller är det "sjöröveri" som ska ha förekommit från Bengts och Socialdemokraternas sida. Uttalanden som får stå för honom och som jag överhuvudtaget INTE ids kommentera något mer då det skrivits spaltmeter om detta sedan tidigare.

Huruvida Bengts oro var befoga eller ej vet jag inte heller, men hade man klart och tydligt deklarerat sina ståndpunkter om SD tror jag att mycket tjafs hade kunnat undvikas och den energin hade kunnat läggas på viktigare saker.

PA har marknadsfört sig som oberoende och "inte låsa sig vid ideologiska ställningstaganden", men har nu klivit ur garderoben och visat sitt rätta jag. Som jag förstår det hela var det aldrig talan om ett samarbete åt vänster efter 2014 års val och med det kan jag nog tycka att Streling skjutet det oberoende skeppet PA i sank (Och det kan han inte skylla på en sjörövande Socialdemokrat). 

Men som om det inte är nog att skriva på bloggarna har även VKs tyck-till blivit ett slagfält i denna kamp. Och där den ena vill ha nyval och den andre verkar ha startat upp 2018 års valkampanjande med en uppmaning till en "orolig" att tänka på "vilka som samlade och vilka som söndrade". Och kan man tänka: Det är samma strof jag skulle vilja använda...

Jag var inte med inom politiken förra mandatperioden som jag fått mig beskriven som ett enda stort elände. Vem/vilka som var skuld till detta har jag INTE heller tänkt kommentera (även här finns spaltmeter att finna på olika Vilhelminabloggar för den som vill grotta ned sig). Jag vet vilka diskussioner vi har /och haft partiinternt inom Socialdemokraterna och vad som sades efter valet 2014. Och bl.a att samarbeta, söka breda lösningar var en av de intentioner som framfördes och om det inte gick skulle vi se till att det i möjligaste mån inte berodde på oss och vårt parti. Vi ska dra vårt strå till stacken för ett gott politiskt klimat.

Och tittar man tillbaka på den tid som förflutit sedan hösten 2014 har det givit frukt i en gemensamt tagen budget (S+V+OBB+C+M+KD). Även beredningen för Kultur och Fritid och Kittelfjällberedningen fick en bred majoritet. "But it taks two to tango" och utan en ansvarsfull opposition har det inte gått att nå så här långt. Men mycket återstår och vi lär få mangla på många timmar innan vi rott detta iland, men jag är förhoppningsfull.

Så är min syn på saken med dryga 700 ord...

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

Stefan Löfven – Vår stund på jorden

Ägna två minuter till att se denna lilla film. Svårare än så behöver det inte vara.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Göran Jonzon fortsätter som om inget har hänt

Nu har jag "ertappats" som läromästare till Míchael Wolf i Swedbank. Wolf har anklagats för något och polisanmälts för något som skulle ha förekommit under hans tid som VD i Swedbank. En helt igenom otrolig och besynnerlig jämförelse. Man väntar nu bara när han ska anklaga mig för något som t ex president Barack Obama, eller de nu aktiva presidentkandidaterna i USA har gjort eller kommer att göra som inte Göran Jonzon gillar eller som inte är förenligt med hans etiska kompass.

När Göran Jonzon anklagade mig för fiffel med jaktarrende, begärde jag hos kommunstyrelsen en utredning om vad som var korrekt och inte i det sammanhanget. När utredningen är klar, visar det sig att allt har skett i laga ordning och det är också klarlagts att jag inte på något sätt missbrukat avtalet eller att jag skulle ha jagat gratis på kommunens mark eller utnyttjat avtalet för egen vinning. Har man själv mark, behöver man ingen annans. Göran Jonzon är klart medveten om varför detta avtal kom till. Det som förvånar är att han exakt vet vad som hände för nu snart 25 år sedan. När han inte ens var bosatt i kommunen! Vet Jonzon själv vad han sysslade med vid tidpunkten för tillkomsten av det aktuella avtalet. Vet han ens vad som hände för hans egen del långt senare t ex  2005 eller 2009 eller 2010? Han har, sedan utredningen var klar, glidit vidare i argumenteringen för att han ska lura allmänheten att upprätthålla misstankarna mot min person som skurk och bandit. Ohederligt är bara förnamnet!

Att jag skulle ha missbrukat mitt arrendeavtal vid jakt/viltvårdsområdets stämmor är helt igenom ett falsarium. Alla stämmoprotokoll är tillgängliga för läsning och där kan var och en läskunnig se att all hantering skett i enlighet med stadgar och andra gällande regler. Men kanske minns en del markägare Jonzons egna övningar på en del jaktstämmor? Jag minns det ganska väl.

Den utredning som regeringen tidigare tillsatte och som ska utröna om det går att lagföra bloggare med osanna och kränkande omdömen om andra, namngivna personer, kanske kommer med förslag om lagstiftning som gör det möjligt att tillrättaföra och döma personer som sysslar med smutskastning på nätet. Jag väntar med spänning på den dan när lagens långa arm också kan komma att nå dessa människor med lagenliga vidräkningar. Skärpningen av knivlagen som nu diskuteras kommer nog inte att duga att använda i dessa mål. Förslaget som Kristdemokraternas riksting behandlade om knivlagen, gillades inte ens av de Kristdemokratiska ombuden men väl av motionären och vilhelminabon som nu snart alla känner.

Hur länge tycker du läsare att man ska behöva tåla lögner, insinuationer och kränkningar i återkommande bloggar? För egen del har jag avhållit mig från att gå i svaromål, då jag trodde att det skulle ha ett slut, men icke!

K G Abramsson
socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar