Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från januari 2016

Tillbaka till bloggens startsida

MEDLEMSMÖTE

     Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
    Tisdag 2 februari  kl 18.00, Folkets Hus
    På dagordningen: Nomineringar till Arbetarekommunens årsmöte, 
    nominering ordinarie ledamot Socialnämnden, aktuellt i politiken,         Välkomna!

       
        Åke Nilsson
        Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Dagens KS

I dagarna två har jag nu varit nere på politik. Igår var det gruppfullmäktige och idag var det KS (kommunstyrelse) och dagens diskussioner blev både bra och givande.

* Det ekonomiska läget är fortsatt kärvt och det återstår en hel del innan vi kan se hur 2015 års resultat blev. Att det blir underskott är det inga tvivel om, men det kan bli "bättre" än prognostiserat. Jag lär återkomma i detta ärende.

* Ensamkommande flyktingbarn saknar gode män i Vilhelmina och nu provas en ny modell där godemän kommer att arvoderas med ett fast arvode om 3000 kr/månaden med en liten extra peng de första två månaderna. Denna schablon har tagits fram utifrån statistik där man sett att gode män i snitt lägger ned ca 15 tim i månaden på dessa uppdrag. Tidigare arvoderades godemän med 210 kr/tim, men nu blir det alltså ett fast månadsarvode. Nu söker man pålitliga personer som kan ställa upp för dessa barn. Det kommer att annonseras om ett informationsmöte i denna fråga som blir kommande vecka. Håll utkik i Vilhelmina-aktuellt!

* I Kittelfjäll händer det mycket, och byn och området står inför stora utmaningar då det gäller framtiden. Och utifrån detta lämnade Kittelfjällberedningen ifrån sig sin slutrapport med justeringar ang. den exploatering som är tänkt att göras i Kittelfjäll.

Exploatörer står i begrepp att satsa många miljoner i Kittelfjäll och som nu är har kommunen bl.a problem med VA-nätet där nuvarande reningsverk är för litet, och ska det till mer byggande så behövs ett nytt reningsverk och utbyggt VA-nät till de tomtområden som är tänkta att bebyggas. Det är frågan om miljonsatsningar som måste till från kommunen, och utan dessa blir det stopp i investeringarna från exploatörerna. Det är spännande, men känns samtidigt knepigt då kommunens ekonomi inte är den bästa och vi samtidigt gör besparingar inom kommunens verksamheter. Man kan säga att det ska gasas och bromsas samtidigt och det är inte lätt.

* Steget mot att skapa ett trygghetsboende på Plass´n i Centrumhuset har tagit ett steg till med att kommunchefen har fått i uppdrag att gå vidare i ärendet.

Anledningen till detta trygghetsboende är att man sett ett behov för relativt "friska" äldre som har behov av ett boende där man vill bo själv, men ha en lite extra säkerhet utifall det skulle hända något och vill ha hjälp. Man kan säga att man är för frisk/pigg för att bo på ett vanligt äldreboende. Detta kommer att frigöra platser och resurser på andra ställen inom äldrevården och som behövs till de som har behov av mer vård än dessa pensionärer. Det låter kanske krångligt, men det är inget speciellt konstigt med detta.

Vad tycker du?

Gå in i högerspalten och rösta!

Det var de stora frågorna som diskuterades under dagen och en lång dag börjar nu gå mot sitt slut.

Ha det gott!

Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

På väg ned till Villis idag satt jag och lyssnade på radion då jag kom på att jag läste om (och debatterade) de olika skatter som nu är i fokus.

Till en början så höjs skatten för dig med inkomster över 37 000/månaden. Med hur mycket vet jag inte men det var ett "löfte" som infriades.

"Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov" är en princip som bl.a socialdemokraterna hyllar och jag tycker att om man nu har problem med denna skattehöjning, oavsett om man "drabbas" av den eller inte kan glädja sig åt att det även sänks skatter nu.

Pensionärerna är de som står i andra änden och nu får de lägre pensionärsskatt i ett första steg. De med pensioner upp till 20 000 kr/mån får sänkt skatt. Jag passade på att fråga min mor (som man nog kan klassa in i de med de lägre pensionerna) och hon berättade att hon fått ett par hundralappar MER i pension. Inte mycket tyckte hon, men det var åt rätt håll och mer till än från.

För den som gillar att jämföra kan ni gå in på denna sida, SPF och deras pensionsskattekalkylator och titta på skillnaden mellan en arbetande och pensionärs månadsinkomst och hur mycket MER en pensionär betalar i skatt på samma månadsinkomst. Nu ska denna orättvisa som uppkom med alliansens jobbskatteavdrag bort och nu togs första steget av de rödgröna.

Nu blir det morsan och 1,3 miljoner andra pensionärer som får skattesänkningar medans några hundra tusen höginkomsttagare får en skattehöjning. Och det tycker jag är pensionärerna väl unt även om det kan tyckas vara lite.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kultsjödalens S-förening...

...nu på Facebook nära dig!

Välkommen!

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gode män sökes

Vilhelmina kommun tar f n emot ett stort antal ensamkommande barn. Förutom bostad, skola och annan omsorg, behöver dessa barn en god man. En god man har uppdraget att hjälpa barnet att finna sig tillrätta på sin nya plats, få hjälp med kontakter med Migrationsverk och andra myndigheter samt vägledning i praktiska frågor som vi andra i samhället tar för givna och som fungerar mer eller mindre automatiskt.

Vi har idag nästan 40 barn som saknar god man och fler kommer till varje vecka. Situationen är eg. ohållbar, då många är beroende av att barnen kan företrädas av en god man i olika situationer.

Överförmyndarens tidigare insatser för att rekrytera gode män, har gett mycket, mycket klent resultat. Därför så skulle jag vilja vädja till alla partivännerna att överväga ett åtagande som god man. Det går bra att anmäla direkt till mig eller maila till overformyndaren@vilhelmina.se.

Frågan om ersättning till god man för ensamkommande är ånyo föremål för behandling. Jag har anmält ett ärende till fullmäktige med förslag om ändrade ersättningar till god man. De innebär i korthet att ersättning fr o m februari 2016 betalas ut som ett månadsarvode om 3 000 kronor med ett tillägg om 1 000 kronor den första månaden och 500 kronor den andra månaden för att senare övergå i det fasta arvodet om 3 000 kr per månad. Detta gäller alltså för vart och ett av de barn man är god man för. Kostnadsersättningar för t ex bilresor ska utgå enligt särskild redovisning. Allt detta om fullmäktige i februari fattar beslut enligt förslaget. Ärendet har idag varit uppe till behandling i arbetsutskottet som har lagt förslag till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Gör slag i saken! Ring eller skriv redan idag så startar vi processen med förordnandefrågorna.

Vänligen

K G Abramsson

Överförmyndare

072-5208770

overformyndaren@vilhelmina.se

0 kommentarer | Skriv en kommentar

KALLELSE KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns representantskapsmöte.

Övriga medlemmar är också hjärtligt välkomna!

 MÅNDAGEN den 18 januari

    kl 18.00 på Folkets Hus.Välkomna!!

K G Abramsson
Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar