Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från augusti 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Jänkarna ett föredöme?

Jag har kritiserat den borgerliga regeringen för en hel del då det gäller skolan. Bl.a då det gäller friskolereformerna som jag anser har ställt till med mycket elände och som kostar staten en hel del pengar, men i valfrihetens och det marknadsliberala namn så har det fått fortsätta. Valfriheten är ett nyckelord och för att marknaden ska investera i skolan så är alla former av vinstbegränsningar blivit förkastade som socialiseringar och av ondo.

Valfriheten kan jag köpa, men vinstintressena köper jag inte och det är dessa som enligt mig ställer till det hela och förstör.

Marknaden söker sig till de vinstrika områdena/samhällsklasserna, men fortfarande måste stat och kommun tillhandahålla skolor för de andra "ej vinstrika" områdena. Detta har gjort att friskolor vuxit upp som svampar i vissa områden och avknoppningar (borgerligt styrda kommuner och landsting har sålt ut skolor till rektorer och personal till underpris. Som drivit dem ett antal år för att sedan sälja dem med enorma vinster till koncerner). Från dåvarande opposition (socialdemokraterna) ville man stifta en lag Lex Serafen för att stävja denna realisation av allmänna inrättningar efter mycket debatt om just vårdcentralen Serafen vilket fick mycket uppmärksamhet. Vad som blev av detta lagförslag vet jag dock ej, men med den allmänna opinionen stoppades dessa avknoppningar och i Stockholm där dessa avknoppninga förekom mest blev det förändrat styre där de borgerliga fick kliva ned. Om och hur detta fenomen spelat in har jag ingen aning om. Men kontentan blev att många miljarder försvann från den allmänna kassakistan till olika bolagskistor.

Detta om bakgrunden till min skepsis.

Efter gårdagens föräldramöte kastade jag mig ned på soffan och såg AKTUELLT  och fick då se ett mycket intressant reportage om hur staden New Orleans tagit sig tillbaka, 10 år efter orkanen Katrina.

Allt slogs bokstavligen talat i spillror och man var tvungen att bygga upp hela samhället på nytt. Även skolsystemet och här växer nu friskolorna upp som svampar, och idag går 92 % av eleverna i friskolor och enligt reportaget så har man mestadels goda erfarenheter av detta projekt. Detta gäller dock inte bara i New Orleans utan i stora delar av USA.

Vad är då skillnaden gentemot Sveriges "svampskog" av friskolor?

Nästan alla friskolor (95 %) i USA drivs av icke vinstdrivande stiftelser och organisationer. Nationella lagar och delstatslagar ställer sådana krav på vinstdrivande skolor att det inte blir lönt/ ger inte nog med vinst att driva skolor med vinst så dessa profitkoncerner söker sig till andra marknader.

Att sedan många av dessa skolor söker sig till de mest socialt utsatta områdena tvärtemot våra svenska vinstdrivande dito, är ytterligare ett plus.

Och jag kan inte sluta fundera på att man i USA, kapitalismens högborg vågar tänka i "icke vinstdrivande" termer och jag rekommenderar dig att gå upp och titta på "AKTUELLTlänken". Kanske en tankeställare även för en och annan svensk marknadsliberal...

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Nu fasen ska FAS 3 bort!

En mycket omdiskuterad arbetsmarknadsåtgärd som infördes av förra Alliansregeringen var FAS 3 och som idag omfattar ca 36 000 personer ska nu äntligen tas bort. Detta som en del av de vallöften socialdemokraterna gick till val på förra året, och som nu successivt genomförs av den rödgröna regeringen tillsammans med V. Man har storligen gått ut, spänt bågen och lovat att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet 2020 och då måste det till arbetsmarknadspolitik och detta är en av de åtgärder som lanseras för att möta detta högt ställda mål.

Tanken med FAS 3 var att få ut den arbetslöse till gemenskap, lotsas in i arbetslivet och att man inte skulle bli stillasittande hemma. En lovvärd tanke kan tyckas. Arbetsgivare fick bidrag med 210 kr/dag för att ta emot och sysselsätta deltagarna.

Det visade sig dock att de fanns företag som utnyttjade dessa stackare som fick göra totalt meningslösa uppgifter, måla om stolar som redan var målade tex, och satte detta i system. Allt för att komma åt bidragspengarna. Detta vansinne pågick i princip under hela den förra borgerliga regeringens period (sedan 2007), men skrotas nu av den nya rödgröna regeringen.

Vad händer istället då frågar du?

Den sk. jobb och utvecklingsgarantin förändras och ska ge större möjligheter till att studera i olika former i de bägge första stegen (steg 1 & 2). Om det inte ger resultat och du hamnar i avslutningsfasen (som tidigare kallades FAS 3) ska du erbjudas jobb, sk extratjänster betalda av staten och som kan vara inom tex skola, vård och omsorg, och detta till kollektivavtalsenliga löner.

Vi får se hur det landar, och mycket återstår, men i dagarna kom det statistik och glädjande nog kan det konstateras att  10 300 färre ungdomar är ute i arbetslöshet än juli i fjol och förhoppningsvis med 90-dagarsgarantin ska det bli än färre.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Myter om äldreförsörjningsstödet

På Göran Jonzons VK-blogg kan man läsa påståenden om en jämförelse mellan en svensk pensionärs och en invandrad pensionärs inkomster, bl a att äldreförsörjningstödet bara går till pensionerade invandrare. Vill man stödja SD i sin propaganda att den Svenska ekonomins problem beror på invandringen, då går man på dessa skriverier som florerar runt i social medier med jämna mellanrum. 

Nedanstående finns att läsa på PENSIONSMYNDIGHETENS HEMSIDA.

Myter om äldreförsörjningsstödet

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd till äldre som saknar tillräckligt med egna inkomster för att kunna ha en skälig levnadsnivå. Det sprids en del myter om stödet. Här är några av dem.

Äldreförsörjningsstödet går bara till invandrare

Det stämmer inte. Alla som bor i Sverige och har fyllt 65 år kan bli beviljade äldreförsörjningsstöd.

Äldreförsörjningsstödet är högre än garantipensionen

Full garantipension till ensamstående född 1938 och senare är 7 899 i månaden före skatt år 2015. Samma siffra för en gift person är 7 046 kronor. Sedan kan bostadstillägg på maximalt 4 990 kr månad beviljas (om hyran är 5 000 kr). Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå på 5 365 kronor per månad, dels en skälig bostadskostnad på maximalt 6 200 kr (om hyran är så hög). Äldreförsörjningsstödets storlek beror på pensionärens inkomster efter skatt.

Även om garantipensionen är skattepliktig är denna pension, också sedan skatten är dragen, högre än beloppet för skälig levnadsnivå. En garantipensionär kommer aldrig att i total nettosumma få mindre än en person med äldreförsörjningsstöd om de i övrigt har samma förhållanden. Även en garantipensionär kan få äldreförsörjningsstöd. 

Kostnaderna för äldreförsörjningsstödet är höga och stiger i snabb takt

Antal personer med äldreförsörjningsstöd 2013 var 17 400. Stödet kostade sammanlagt cirka 628 miljoner kronor år 2013. Det kan till exempel jämföras med garantipensionen som betalas ut till drygt 761 600 pensionärer och kostade 17 miljarder kronor år 2013.

Pensionerna blir lägre när fler beviljas Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är politiskt beslutat och bekostas av statsbudgeten, inte pensionssystemet. Det innebär att varken inkomst- eller premiepensionsnivåerna påverkas av hur många som får äldreförsörjningsstöd.

Du kan få äldreförsörjningsstöd utan att ha bott en enda dag i Sverige

Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstöd kan bara beviljas om du är fast bosatt i Sverige.  

Det görs ingen ekonomisk prövning när du söker äldreförsörjningsstöd

Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstödets storlek beror på både dina inkomster och din hyra. Reglerna för inkomstprövningen är lika för den som har äldreförsörjningsstöd som för den som har bostadstillägg.

Du kan ha tillgångar och pension från utlandet utan att det påverkar stödets storlek

Det stämmer inte. Alla inkomster, även de som kommer från utlandet, påverkar äldreförsörjningsstödets storlek.

Du kan vistas utomlands under en lång tid och ändå få äldreförsörjningsstöd

Inom EES-området, det vill säga i EU, Norge, Island eller Liechtenstein, kan man vistas upp till ett år med äldreförsörjningsstöd. Utanför EES kan man vistas högst tre månader med äldreförsörjningsstöd.

Göran JonSson
Socialdemokrat

0 kommentarer | Skriv en kommentar

REPSKAP INSTÄLLT

Vi kommer inte att hinna få in några kompletterande uppgifter till Vilhelmina kommuns budget 2016-2018 till reprepresentantskapsmötet 2015-08-31

Med anledning av ovanstående ställer vi in representantskapet 2015-08-31

K G Abramsson
Ordförande


 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Medlemsmöte Vilhelmina S-förening


       Medlemsmöte Vilhelmina S-förening
              
  Tisdag 1 september kl 18.00, Folkets Hus

   På dagordningen: Nomineringar till domstolarna,
   Kommunens budgetremiss, aktuellt i politiken,
   nya medlemmar välkomnas, mm

                                                                                                          Välkomna!

      


     0 kommentarer | Skriv en kommentar

     KALLELSE REPRESENTANTSKAP

                                              EXTRA

     REPRESENTANTSKAP

     Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns extra representantskapsmöte, övriga medlemmar är också välkomna.

     MÅNDAGEN den 31 augusti

     kl 18.00 på Folkets Hus.

     Välkomna!

     K G Abramsson
     Ordförande

     0 kommentarer | Skriv en kommentar

     Satsa på lärarna

     Nu i dagarna presenterar den rödgröna regeringen äntligen en satsning på skolan värd namnet där man bl.a går in med 3 miljarder på årsbasis för att höja lärarlönerna och därmed yrkets status. Eftersom jag själv är lärare så välkomnar jag detta budskap dubbelt. Huruvida jag får del av dessa pengar återstår att se, men ska man få upp yrkets attraktivitet så måste betalningen upp och det rejält. Blir jag en bättre lärare om jag får bättre betalt då? Ja det vete fåglarna. Jag tror att en bra lön kan vara en drivkraft, men det ska mer till för att göra ett yrke attraktivt. men det har från alliansen snackats om karriärtjänster hit och dit, men i slutändan är det mammon som styr och sak vi få upp attraktionskraften så måste lönen upp.
      
     En del kan vara att om yrket får högre status och löner kommer att attrahera mer sökande till lärarutbildningarna och därmed öka konkurrensen vilket kommer att förhoppningsvis öka kvaliteten på den kommande lärarkåren. Och just steget in för att bli lärare är även det något man nu satsar på för att för att öka det kommande behovet av lärare då stora pensionsavgångar är att vänta.
      
     Vidare satsar man från regeringens sida på ökad tid till att vara lärare och inte administratör vilket kommer att ge mer tid för planering av de lektioner man har. Ett steg i rätt riktning.
      
     Dock är jag inte så naiv att jag köper allt detta rakt av utan vill se att det blir något av dessa goda ambitioner. Vis av den fd utbildningsministern Jan Björklund och alliansen som skulle vända denna skolskuta så vill jag se verkstad av satsningarna. Av den den sk lärarlegsreformen som Alliansen sjösatte bidde det en........ Tre år efter denna reform har fortfarande tusentals lärare inte fått ut sina legitimationer och det blev ett rappel av allt. Administrationen ökade lavinartat och kunskapsresultaten rasade.
      
     Nu kommer en rödgrön höstbudget som lovar annat och vi får se vad det blir av detta. Sämre än det som varit kan det knappast bli anser iaf jag.
      
     Magnus Johansson
     Kultsjödalens S-förening

     0 kommentarer | Skriv en kommentar

     KALLELSE

       KALLELSE KALLELSE KALLELSE

     EXTRA REPRESENTANTSKAP

     Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns extra representantskapsmöte, övriga medlemmar är också välkomna.

     MÅNDAGEN den 17 augusti

     kl 18.00 på Folkets Hus.

     Välkomna!

     K G Abramsson
     Ordförande

     0 kommentarer | Skriv en kommentar