KALLELSE KALLELSE KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina arbetarekommuns representantskapsmöte, terminsavslutning.

Övriga intresserade medlemmar är också varmt välkomna.

Lördagen den 13 juni kl 15.00 börjar vi på Folkets Hus med möte, därefter förflyttar vi oss till bagarstugan för trevlig samvaro och gofika!! 

Vad händer då ?? ja gissa det!!

Välkomna!
K G Abramsson
Ordförande