Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från maj 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Budgetberedningsgrupp tillsatt

Nu i veckan när jag var nere på KS togs ett beslut på att bilda en budgetberedningsgrupp bestående av kommunens högsta tjänstemän, nämndernas ordförande/viceordf och Ks au. Eftersom vare sig PA eller SD har representanter i dessa grupper föreslog majoriteten att vardera en representant från PA och SD skulle tas med i gruppen. På så vis finns alla partier representerade i det framtida arbetet med budgeten. Ingen hade några invändningar mot detta.

Förutom att det känns bra att alla partier inbjuds att delta så ger det återigen ett avtryck på viljan att samarbeta om kommande budget och att inget parti utesluts i detta arbete. Nu kan alla hjälpa till att bidra för att få fram en budget för kommunens bästa och här kommer det att bli ett givande och tagande, men min förhoppning är att om alla går in i detta med goda avsikter så kommer vi att lösa den svåra ekonomiska knut kommunen befinner sig i.

Från tjänstemannahåll uttryckte man en önskan om att nu få "input" från alla partier och att det blir en struktur på detta så att det inkommer förslag och idéer från partierna och inte från politiska enskilda företrädare. Detta för att undvika motstridigheter. Rak och tydlig kommunikation mellan beredningsgruppen och partierna tolkade jag det som att man efterlyste. Man efterlyste/ställde krav även på att man i denna grupp nu avsätter tid för arbetet. Det är snäva tidsmarginaler, speciellt med sommarens ankomst då folk vill vara lediga och ska man ha något konkret att klubba till hösten lär det till att rappa på. En första träff är planerad till imorgon (måndag) och det ska bli intressant att höra vad man kommit fram till.

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MEDLEMSMÖTE

Medlemsmöte

Vilhelmina S-förening

Tisdag 2 juni kl 18.00, Folkets Hus

På dagordningen: Nomineringar,
aktuellt i politiken mm

              Välkomna!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

REPRESENTANTSKAP

KALLELSE KALLELSE KALLELSE

 REPRESENTANTSKAP

Härmed kallas valda ombud
och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns representantskap. Övriga medlemmar är också välkomna. 

MÅNDAGEN den 25 maj

kl 18.00 på Folkets Hus.

På dagordningen: Kommunens budgetremiss 2016-2018, mm

Välkomna!

K G Abramsson
Ordförande

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Budget 2016 och heliga kor

Igår tisdag var jag nere på Vilhelmina på repskapsmöte för Socialdemokraterna för ett första möte gällande kommande budget 2016. Det blev ett långt möte och jag var inte hemma förrän vid 23:30.

Det började med allmän genomgång av det ekonomiska läget i kommunen för att sedan tas information från resp. nämnd och kommunstyrelse.

Det ser inte bra ut och vi avslutade 2014 med 7 miljoner back som måste tas igen inom de kommande tre åren enligt kommunallagen, men redan här kan jag (och fler med mig) konstatera att den kommunala kostymen är för stor. Vad beror det på? Ja huvudorsaken som jag förstår det hela är ett minskat skatteunderlag och ökade behov inom vård och omsorg huvudorsakerna. Det innebär bl.a stora kostnader inom verksamheter som styrs av lagar och paragrafer där kommunen inte har något att säga till om utan måste tillhandahålla service/hjälp eller boenden i någon form.

Som ett exempel kan jag ta LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindade). Där försäkringskasssan dragit in stora delar av sitt stöd och åt kommunen överlämpat kostnaderna som i är landar på, ca 4, 4 miljoner. Rättvist? Nej, men så ser det ut och det finns fler exempel.

Det finns naturligtvis mer än de sk. tvingande verksamheterna som kostar kommunen pengar och nu måste det till en genomlysning av kommunens olika verksamheter och hitta såväl stort som smått som kostar pengar och min tro är att för att klara detta så behövs både såväl smått som stort. Många bäckar små...

Detta kommer inte detta att rädda ekonomin i kommunen och debatten gick hög bland de socialdemokratiska representanterna (som kommer från hela kommunen) i de olika frågorna. men det finns många heliga kor inom partiet och frågan är hur vi har råd med dessa.

En annan fråga jag ställde mig på hemvägen är vad våra kamrater inom V och oberoende Bengt Bergsten har för heliga kor? Vad har Oppositionen för Heliga kor?

Vi har enligt mitt tycke haft ett gott samarbete såväl inom majoritet, men även till opposition där konstruktiviteten varit stor. Fokus har i stort legat på sakfrågor och inte tjafs och det har känts gott inom Vilhelminapolitiken.

På ett av de första KS-mötena jag var på öppnade Annika Andersson med att säga att kommande mandatperiod innehöll en hel del svåra ekonomiska beslut och då är det till att ta ansvar.

Jag ställer den frågan till mina kamrater i majoriteten, V + Oberoende BB. Oppositionen samt mina egna partikamrater. Är ni beredda på att släppa några heliga kor och ta ansvar för att styra upp kommunens svåra ekonomiska situation?

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening