Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från februari 2015

Tillbaka till bloggens startsida

KALLELSE ÅRSMÖTE

VILHELMINA ARBETAREKOMMUN

Kallar valda ombud och förtroendevalda till årsmöte.

Övriga intresserade medlemmar är också välkomna!

SÖNDAGEN DEN 15 MARS KL 16.00

  PÅ FOLKETS HUS.

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Anmäl dig till Göran på partiexp senast den 8 mars,

tel 144 90, vilhelmina.arbetarekommun@vilhelmina.se.

Vi bjuder på förtäring. Styrelsen

0 kommentarer | Skriv en kommentar

När tar det slut?

Läs följande mening direkt citerat från en VK-blogg:

"Därför är det inte alls förvånande att f.d. riksdagsmannen K G Abramsson (S) sitter med i Vilhelmina Övre Allmännings styrelse. Man hittar gärna en sosse överallt där rättsövergrepp begås."

Påståendet är i en del direkt lögnaktigt och i övrigt kränkande intill vad som enligt allmän rättsuppfattning måste betraktas som helt oacceptabelt, kanske t o m åtalbart.

Så besinningslöst och "ohygieniskt" kränkande uttalar sig en politiker som dels valts till det främsta uppdraget i en kommun - ledamot av kommunfullmäktige - dels också utsetts att sitta i kommunens främsta organ efter fullmäktige - kommunstyrelsen och därtill i styrelsens arbetsutskott. Hur kan det vara möjligt att Kristdemokraterna i Vilhelmina låter sig representeras av en person som totalt saknar respekt för och återkommande kränker andra människor, ljuger friskt om olika förhållanden och driver vendettor mot bl a personer som i sin yrkesutövning är satta att se till att lagar och förordningar följs?

Ljusår från den överenskomna uppförandekoden och ljusår från allmänt accepterat beteende hos normalt tänkande och fungerande människor.

Hur länge ska vi behöva vänta på att normal hyfs och fason ska gälla en förtroendevald i KD och att någon ingriper med avsikt att tillrättaföra den gravt vilsegångne ledamoten när det gäller uppförandet och umgänget med andra människor i sociala medier och delvis annars också?

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Alliansen + SD = Betyg för årskurs 4?

Som lärare har jag svårt att inte kommentera den debatt som nu pågår ang. ev. betyg för elever från årskurs 4. Allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna vill införa betyg från år 4. Rödgröna är emot.

Detta är en fråga som nu är ute på en remissrunda och en överväldigande majoritet av remissinstanserna är emot detta. Och det är tunga instanser som sågar denna "alliansreform" som inte kommer att lyfta de svenska skolresultaten.

Hösten 2013 gav dåvarande regering (med Björklund som skolminister) vetenskapsrådet (PDF-fil du får ladda ned) i uppdrag att sammanställa både svensk och internationell forskning inom skolområdet och i dagarna släpptes deras rapport med deras sammanställning och rekommendationer. De som sammanställt materialet är inga dumskallar utan kan nog räknas som de främsta på sina områden inom svensk skola.

Denna rapports innehåll belyser många områden där betygen är en del i det hela, men man manar till försiktighet då det gäller att sänka åldern för betyg. Och varför då?

Både svensk och internationell forskning visar på att: "lågpresterande och yngre elever verkar påverkas mer negativt av betygsättning jämfört med äldre och högpresterande elever".

Vill vi ha en skola där vi redan från årskurs 4 slår undan benen för de som är "lågpresterande"?

Bara för ett par år sedan införde man betyg från årskurs 6 vilket inte är utvärderat och nu vill Alliansen och SD sänka betygsåldern ytterligare.

Detta synes vara en ideologisk reform som SKA genomföras av Alliansen och SD. Och reformer av Alliansen har svenska folket fått nog av. Annars skulle man ha vunnit fjolårets val. Att nu denna reform gäller skolan är ännu värre. Björklund och alliansen har haft skolan som lekstuga och experimentlokal under åtta år och resultaten har bara blivit sämre och sämre. Sämre resultat och ökade skillnader mellan elever.

Ett argument som Björklund och betygsförespråkarna ofta brukar anföra är att man får bättre kontroll på dem som "halkar efter". Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand får sammanfatta svaret på det argumentet: " Lärare vet redan vilka elever som behöver extra stöd. Problemet är att det saknas resurser."

Känner du som jag och vill bidra mot att denna reform genomförs av Alliansen och SD har man startat upp en namninsamling här. Gå in och skriv på mot dårskapen.

Magnus Johansson
Kultsjödalens S-förening