Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från november 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Vilhelminas budget 2015

I veckan hade vi KS-möte (KommunStyrelsen) där den stora frågan på dagordningen var kommunens budget för 2015. Det kändes lite högtidligt och jag väntade mig en livlig debatt då budgeten är den centrala delen, och som alla kommunens verksamheter har att förhålla sig till. Det finns inget annat och efter dagens möte skulle vi gå ut genom dörren med en ny budget som var klubbad och klar.

Alla i salen var rörande överens om att det varit valår, och med det en massa möten. Beslut om nuvarande tågordning/mötesordning togs redan för ett år sedan (men detta möte i KS blev faktiskt framflyttad från oktober till november just för att få tid till budgeten). Tiden för budgetremisserna gick ut i juni i år. Konsekvensanalyser har gjorts. Det är ingen liten apparat detta även för en liten kommun som Vilhelmina. Denna tågordning/körschema har alla partier varit medvetna om och detta för att bl.a våra kommunala tjänstemän ska kunna förberedas, förhandlas, samverkas, MBL:as etc, etc...

Efter att ha avhandlat ett antal ärenden av olika karaktär tog vi en fika på eftermiddagen för att stärkta till kropp och själ ta oss an kommande budgetmangling mellan de olika partierna. "Vår" slutliga budget delades ut till alla, med några smärre justeringar sedan tidigare.

PA delade ut en komplettering till sitt budgetarbete.

Men döm min förvåning då Alliansen, M, KD och C presenterade................INGENTING utöver det som sedan tidigare var känt. Dvs ramarna + en högsta lönekostnad för varje nämnd (som i princip var lika som vårt egna förslag, så på den punkten är vi tämligen överens). Från Annika A och Alliansens sida bad man att få återkomma till fullmäktigemötet i december med mer "innehåll".

Men budgeten ska ju tas IDAG! Jag blev snopen, minst sagt.

Jag hade förväntat mig någon sorts dragkamp där var och en av partigrupperna la fram sina budgetar, och där det var och en gick igenom varandras förslag. Ge och ta. Komma överens. Nå konsensus. Av det hela bidde det....

I det "budgetförslag" man lämnat in från Alliansen var ramarna i stort detsamma som vårt och då det gällde KS budget så klubbades den i stort utan större diskussion.

Vår budget togs och klubbades. Några extraärenden, men sedan tack och hej. Slut för idag.

Vad innebär då detta?

Det innebär även att om Alliansen och PA har nog så goda förslag för kommunen och medborgarnas väl så är det i senaste laget/försent att komma med dessa till decemberfullmäktige. Små justeringar går nog att göra, men om det blir större saker måste allt tas om vad gällande konsekvensutredningar, förhandlingar.......Kommunens tjänstemän lär få fullt upp.

För var och en som vill skärskåda det Vilhelminas politiker hade att ta ställning till gällande budgetar, lägger jag ut dem för var och en att bedöma:

Budgetförslag (och antagen sådan)  S+V + Politiskt oberoende

Budgetförslag Alliansen

Budgetförslag PA + komplettering

Det är möjligt att jag är korkad, men vad är vitsen att inte spela korten i tid (KS-mötet nu i tisdags) utan spara det hela tills det är "försent" på ett fullmäktigemöte i december? Inte ett förslag eller yrkande från Alliansens sida på tisdagens KS-möte då det gällde budgeten.Vad vinner man på det?

Hela oppositionen reserverade sig mot majoritetens budget så det måste innebära att de kommer med något eget, men vad har jag ingen aning om.

Som sagt. Jag kanske inte begriper detta. Ny som jag är. Men det ska bli intressant att se Alliansens kommande budgetförslag till fullmäktigemötet i december. Vem vet. De kanske har ett äss i rockärmen?

Magnus Johansson
Kultsjödalens S-förening

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Valberedning

Trevliga veckor framdels till jul Göran och jag var på ett supermöte med god mat och många diskussioner kring ett valarbete. Men vi kunde även koppla av. Nu satsar vi på Landsbygden. Med hjärtat.
 

I dag

Valberedningen. Det är nog skillnad på beredningens arbete idag. En del så och en del si så där. Trevlig helg.

Valkonferans


 
Valkonferans i Lycksele;
Idag utser vi vilka som ska företräda sossarna i länet i landstinget.
 
Åke Nilsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Valfrihetens pris av Alliansens vårdval och vårdgarantin

"Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras. Reformerna har gett förbättrade kontaktmöjligheter med vården och fler vårdcentraler. Men det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats."

Så lyder ingressen till riksrevisionens granskning av Alliansens reform av det  fria vårdvalet och vårdgarantin.

"Granskningen visar att möjligheterna att få träffa samma läkare inte verkar ha blivit bättre efter reformerna. Behovet av hyrläkare är stort i hela landet och störst i glesbygden. Vårdcentraler i socioekonomiskt svaga områden i tätorter har färre läkare. Nya vårdcentraler har färre patienter per läkare men ligger ofta i områden där behovet av kontinuitet kan vara lägre."

Läs och begrunda hur en reform a la Alliansen gynnar de större orterna vid kusten och slår mot glesbygden/ Västerbottens inland och de mindre bemedlade i samhället. Rättvist så det förslår!

För dig som inte är insatt i vårvalet och vårdgarantin:

"Vårdvalet innebär att patienter har rätt att själva välja vårdcentral och att vårdgivare får etablera vårdcentraler var de vill. Ersättningen följer patienten vilket innebär att vårdgivarna konkurrerar om patienter. Vårdgarantin syftar till att stärka tillgängligheten genom att ange maxgränser för väntetider i primärvården."

Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

KALLELSE

KALLELSE   KALLELSE   KALLELSE

Härmed kallas valda ombud och förtroendevalda till Vilhelmina Arbetarekommuns representantskapsmöte.  
Söndagen den 23 november
kl 14.00 på Folkets Hus.

För beställning av fikat behövs anmälan att ni kommer. Det görs så snart som möjligt till Göran på expen (144 90 eller mail), dock senast onsdag 19 nov

Välkomna!!

K G Abramsson
Ordförande

Socialdemokratiska reformer

Maria Kristoffersson ondgör sig över socialismen, men jag tycker att hon ska vara tacksam för att det "socialistiska" partiet Socialdemokraterna funnits i Sverige.

Som barn född på 60-talet så har hon kunnat åtnjuta ett flertal av de reformer som det "socialistiska" partiet Socialdemokraterna har genomfört i Sverige (för det mesta mot hennes broderparti högerns, nuvarande Moderaternas vilja). Mina kommentarer bredvid.

Några axplock som kanske Maria Kristoffersson kan vara tacksam över:

1960 Lagen om Allmän Tilläggspension (ATP) trädde i kraft.  - Än har hon ett tag kvar, men de slantarna kan nog komma till pass.

1963 Beslut om fyra veckors semester. - Tänk. Hela FYRA veckor!

1968 Svenska riksdagen säger nej till svenska atomvapen. - Tack för den! Det finns så det räcker (och blir över).

1970   Ny arbetstidslag med 40 timmars arbetsvecka. - Va skönt! När blir det 36 timmar?

1973 Allmän tandvårdsförsäkring och utbyggd folktandvård. - Fast jag begriper inte varför tänderna ska särskiljas från resten av kroppen?
Beslut om allmän förskola för alla sexåringar (med start 1975). - Kunskap är makt!
Lagen om anställningsskydd infördes. Den avskaffade arbetsgivarnas rätt att fritt avskeda arbetstagare. - Fast det kanske inte var så bra?
Ny lagstiftning om arbetarskydd, skyddsombudens ställning förstärktes. - Se kommentaren ovan.

1977 Riksdagen beslutade om fem veckors semester. - Räckte det inte med fyra?

1980 Beslut om avveckling av kärnkraften. - Hm. Ett beslut som dagens Centerparti helst vill glömma.

1995 Sverige blir medlem i EU - Ja, i ärlighetens namn så är jag inte nöjd med detta beslut (men jag är i gott sällskap med en stor del av Sveriges befolkning).

Kuriosa: Den allmänna rösträtten i Sverige kom till med hjälp av Socialdemokrater och liberaler.

Några av de första kvinnorna i riksdagen var Socialdemokrater.

1947 Allmänna barnbidrag införs. 

Men dessa fakta brukar viftas bort med att "det var då det".

Men för dig som vill läsa en komplett lista med Socialdemokratiska reformer ända sedan början på 1900-talet går in här. Där kan du själv se hur "den skadliga socialismen" slagit mot dig :-) och fundera på om du känner dig som en medborgare i det forna kommunistdiktaturerna DDR eller Sovjetunionen.

Vad vill jag ha sagt med detta då?

Ja inte känner då jag igen mitt Svenska Socialdemokratiska parti i hennes enögda beskrivning av socialism.

Magnus Johansspn

Kultsjödalens S-förening

Räcker det inte snart?

Jag läser förundrat om hur ett par i den s k oppositionen försöker hålla liv i den träta som rådde före valet och under en del av föregående mandatperiod. Man försöker på ett utstuderat sätt beskriva alla initiativ som majoritetens företrädare lägger fram som intrigskapande och politiskt lurendrejeri. Den främste bland dem recenserar kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde och lägger sannolikt en mängd egna värderingar i andras agerande som enbart är ägnade, som vanligt, att skapa förakt för de som har sagt sig vilja ta ansvar för kommunens verksamheter tillsammans med dem som vill ta den utsträckta handen.

Vad som ytterligare förvånar är den till synes totala brist på kunskap om hur en kommun regleras rent legalt. Kommunen är inte ett företag vilket som helst utan en på kommunallagen m fl lagar reglerad organisation. Den styrs ytterst av förtroendevalda, av vilka de främsta fått väljarnas direkta uppdrag att ange ramar och riktlinjer för att skapa nytta och service, omvårdnad om gamla och sjuka liksom utbildning för våra ungdomar. Fullmäktige har sedan tillsatt de övriga förtroendevalda som ska handha verkställigheten där kommunstyrelsen har det främsta ansvaret för att se till att allt fungerar enligt de övergripande beslut som fullmäktige fattar.

En kommunal budget är ett omfattande instrument för att styra en kommun i önskad riktning och med de bästa resultaten i fokus till nytta för medborgarna. Den bygger till stora delar på faktiska omständigheter, vilka inga partier egentligen kan ifrågasätta. När en kommunal budget är fastställd av fullmäktige, så är det den som gäller och inget annat. Det ska företrädare för både majoriteten och oppositionen respektera. Det har styrelsen och nämnderna att rätta sig efter. Resultatet av de olika verksamheterna, har alla ansvar för, märk väl alla! Man kan inte likt de som nu kritiserar majoriteten friskriva sig från ansvar. En annan sak är att enskilda ledamöter kan ha agerat uppenbart vårdslöst eller underlåtit att fullgöra vad lagen förskriver eller uppträtt oförsvarligt passivt och då kan enskildas ansvar ifrågasättas. Annars gäller kollektivt ansvar som absolut regel och det är mer än väl naivt och okunnigt att försöka skylla ifrån sig på majoriteten när förväntade resultat, främst då de ekonomiska, inte har kunnat infrias.

Den som tar sig tid att läsa styrelsens och nämndernas protokoll från den gångna mandatperioden ser och förstår att alla de anklagelser som ett par, tre debattörer häver ur sig, är ingenting annat än påhittade konstruktioner för att skada majoriteten och därtill i synnerhet då vissa personer. 

Ansvaret för debattklimatet regleras inte i kommunallagen utan ska bäras av dem som är satta att styra kommunen. De som främst prövar dem som bär detta ansvar är medborgarna och de kommer att avdöma sina iakttagelser i nästa val. Det kanske vore något att fundera över?

K G Abramsson
socialdemokrat


När kommer det att ta slut?

Dessbättre kan man inte bortse från att Socialdemokraterna i Vilhelmina är det största partiet, trots en tillbakagång i det senaste valet. Olika debattörer försöker att förminska eller helt bortse från detta. Genom att använda formuleringskonstens alla alternativ, görs försök att lura Vilhelminaborna att tro att bara en viss avhoppad partist skulle ta sin mats ur skolan, så skulle majoriteten se annorlunda ut? Vi har tidigare med siffror visat att den nuvarande oppositionen inte skulle fått egen majoritet alldeles oavsett avhoppet. Vad är det debattörerna vill visa?

Vi tror att det fortfarande är missnöjet med att inte själva kunna räkna in valresultatet som valvinst. Vad värre är att vi också får anledning tro att de nuvarande oppositionspartierna (frånsett möjligen ett par) inkluderat PA, hade räknat med stöd från SD. Sett ur valteknisk synpunkt likväl som ur samarbetssynpunkt förefaller detta förmodade samarbete som oroande, men detta skulle tydligen ha varit möjligt bara för att komma åt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna har tillsammans med sina samarbetspartners bestämt att vi ska söka samarbete över partigränserna så långt det överhuvud taget låter sig göras. Allt det som skett efter valet bevisar tydligt den inriktningen. Vi vill visa Vilhelminaborna att vi tagit intryck av den senast mandatperiodens "såriga" förhållanden och att vi nu ser en ny tid med fokus på möjligheterna som den enda framkomliga vägen.

De partier och de förtroendevalda som vill fortsätta att odla "söndringens väg" tänker vi inte låta oss styras av. Vi tänker inte underblåsa agerandet från "missnöjets apostlar" utan vi har fortfarande en utsträckt hand och det vill vi visa att vi menar allvar med. Det ska också bli tydligt för väljarna i Vilhelmina kommun under de kommande fyra åren.

0 kommentarer | Skriv en kommentar