Om

Här kommer Socialdemokraterna i Vilhelmina att berätta om vad vi gör. Det kommer att handla om allt från föreningsmöten till kommunpolitik. Du är välkommen att blogga med oss!

Gästbok

       

Presentation

Läsvanor

Läser du/har du läst böcker för dina barn?

 Ja

 Nej

Kakor används

Visar inlägg från augusti 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Maria Kristoffersson och uppförandekoden

I sin blogg på VK tar Maria Kristoffersson upp trovärdigheten i att partiernas företrädare skriver under den uppförandekod som partierna i fullmäktige i Vilhelmina var överens om redan inför förra valet - och sen inte tillämpar den.

Återigen häpnar man! Den första som bryter mot koden är just Maria Kristoffersson! Läs hennes blogg och döm själv.

Sanningshalten i det hon skriver, bl a om hennes roll och upplevelser i det kommunala näringslivsbolaget kan starkt ifrågasättas. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att det hon där skriver om möten i bastun, där hon då inte har fått vara med, är ren och skär osanning.

Centerns trovärdighet har skadats genom att Maria Kristoffersson har tillåtits vara partiets talesperson och föra raljerande och osanna resonemang i bloggar och annars. Som socialdemokrat så skulle man kanske tycka att det är bra att de politiska motståndarna gör bort sig, men så är inte fallet. Maria Kristoffersson bidrar starkt till att undergräva förtroendet för politik och politiker och det drabbar alla partier och förtroendevalda.

Vi socialdemokrater vill inte bidra med smutskastning och misstänkliggöranden i den politiska debatten och framför allt inte i slutspurten av valrörelsen. Men rena lögner och oförskämdheter tänker vi inte låta passera opåtalat.

K G Abramsson
socialdemokrat

Är förtroende för politiker viktigt?

Så var jag tillbaka från laxfisket och det gick bra.... för laxen. I år blev jag utan, men med i bagaget hem har jag upplevelser av god mat och dryck och goda historier från glada gubbars gäng. Samt spänningen från laxfisket.

Jag har läst runt lite kring det som hänt i vårt rike och i vår kommun, och nu verkar valarbetet börjat komma igång. Kul!

Max Fredriksson ställer en fråga om vilka politiker vi vill ha? Och skriver en hel del om ledarstilar/ typer. Jag skulle vilja ta upp den bollen och se det från ett annat perspektiv; Förtroende för våra politiker.

Anledningen att jag tar upp detta är att nu på morgonen har jag läst Maria Ks bloggsett hennes film och kommenterat om varför man ska rösta på henne och C. Jag blir beklämd och brydd.

Inte över filmen eller vad hon säger och de siffror hon visar (som bitvis är oskarpa, men jag tror jag utläste dem rätt) som jag i sak kan hålla med henne om, men sedan hur Maria K vinklar/förvränger bilden av det hon pratar om genom att med ett hemsnickrat stapeldiagram visa på "hur rätt hon har". Är det något att uppröras över? Enligt min mening JA!

Ett diagram använder man för att underlätta och åskådliggöra ett fenomen för en publik. Det finns olika diagram som tjänar och visar på olika saker. Men tanken är att diagrammet ska ge en bra och korrekt bild av det man vill påvisa. Något som Maria K missat kapitalt.

Enligt hennes diagram lägger riket i snitt ca 4-5 gånger mer pengar på primärvården än Västerbottens landsting. Och det stämmer INTE med de siffror hon skrivit under diagrammen. OM förhållandena är så som hon beskriver och jag har fel är jag den förste att be henne om ursäkt. Men:

Redan i lågstadiet får eleverna lära sig att staplarna i ett stapeldiagram ska vara proportionerliga och visa olika faktorers värde. Allt annat blir inte bra.

Om Maria Kristofferssons staplar gällt antalet olika färger på bilar som passerat ICA-Tallen hade jag kunnat svälja det. Men inte då det gäller att övertyga folk om varför man ska ge henne och C sin röst i landstingsvalet. Detta tilltag visar på slarv, brist på kunskap eller respekt gentemot väljarna. Vilket som är värst får du avgöra själv. Jag hoppas att hon gör om och gör rätt.

Nu ikväll ser jag att Maria K lagt ut ett nytt inlägg, men inte velat/vågat/bemödat sig att ta in min fråga och än mindre kommenterat den och det gör det hela ännu bedrövligare. 

Inger detta förtroende för henne? För Centern? För politiker i allmänhet?

Enligt mig, NEJ!

Som vanligt tar jag tacksamt emot DINA åsikter.

Ps: Igår började Kultsjödalens S-förening sitt nomineringsarbete för de olika poster som ska tillsättas inför hösten. Mycket spännande! Mer kommer senare...


Magnus Johansson

Kultsjödalens S-förening

Centerpartiet, en falsk vän

Centerpartiet försöker övertyga väljarna att det är dem som är ett landbygdsparti. Centerpartiet vill ge sken av att vara lands- och glesbygdens enda vän i politiken. En väldigt falsk vän skulle jag vilja påstå.

Centern sitter med i en alliansregering som privatiserar allt vad de kan komma över. Den privatiseringsvåg som de genomfört under sin tid vid makten har inte gagnat den glesare bebodda delen av vårt land Sverige.

Som exempel kan vi ta privatiseringen av apoteken. Apoteken såldes ut för en spottstyver av regeringen. Det var marknadskrafterna som skulle verka för att apoteken skulle utvecklas och med fler aktörer skulle konkurrensen innebära lägre priser och att valfriheten skulle öka för kunderna. Så har säkert också skett i innerstäderna medan det numera är ingen större valfrihet för vi som bor i glesbygden.

Det är klart att privata apotek innebär sämre service. Det handlar om att maximera vinsterna till ägarna.  Lagerhållningen har minskat, många mediciner finns inte hemma utan måste beställas som kan innebära att patienter utsätts för risker. På lands- och glesbygden med lågt kundunderlag har människorna fått se sina apotek läggas ner med längre resväg till ett apotek.  Sammantaget kan man nog tveklöst säga att privatiseringen INTE lett till någon fördel för vi på landet.

Nu går Centerpartiet ut med att de vill privatisera den sista delen av det statliga apoteksbolaget, vilket givetvis kommer att drabba landsbygden. Snart är den sista spiken slagen i kistan för vi i de glesare delarna av landet om Alliansregeringen med centerpartiet får verka en mandatperiod till.

Vill vi bo kvar och verka på vår älskade landsbygd så inte ska vi då rösta på Alliansen och framförallt inte på ett Centerparti som har övergett lands- och glesbygden för länge sedan till fördel för Stockholm med omnejd.

Återförstatliga apoteken så att hela Sverige med sina mindre orter också kan få behålla sitt apotek.

Göran JonSson
Socialdemokrat
Vilhelmina

 

 

 

MEDLEMSMÖTE

                                               Medlemsmöte                     Vilhelmina Socialdemokratiska förening
                      tisdag 12 augusti kl 18.00, Folkets Hus
På dagordningen:  Sista möjligheten att nominera till styrelse och nämnder,
                                  Aktuellt i politiken, nya medlemmar välkomnas mm
                                                                      Välkomna!

                                                                                

Max Fredrikssons VK-blogg

Max Fredriksson (KD) har i sin VK-blogg skrivit om kommunens låneskuld, men tyvärr så håller han sig inte riktigt till sanningen. Han påstår bl a att låneskulden är ca 75 miljoner kronor.

 De riktiga uppgifterna är att låneskulden uppgår idag (2014-08-05) till ca 59 miljoner  kronor( för att vara exakt så är den 59 459 372 kronor).  Att låna pengar för att göra investeringar är inte så konstigt, speciellt när det gäller att göra investeringar i objekt som kommunen fått myndighetskrav på sig att åtgärda.

 Att en kommun lånar pengar för att investera i olika objekt är inte mer konstigt än att en privatperson lånar pengar till att t e x köpa ett hus. En investering ska räcka  årtionden framåt  och finns det då förmånliga lånevillkor så anser jag inte att det är fel att låna.

  De investeringar som den borgerliga alliansen inte tog sitt ansvar för under sin tid vid makten (2006-2010) och som innebar ett myndighetskrav på att åtgärdas och som den nuvarande majoriteten var tvungen att ta tag i var att göra investeringar i sporthallen på 16 miljoner, soptippen 15 miljoner och reningsverket 30 miljoner kronor, sammantaget 61 miljoner kronor.

Göran JonSson

Socialdemokrat

Vilhelmina

 

 .    

Levande landsbygd och fler jobb

Vi socialdemokrater vill stärka landsbygdsprogrammet för fler jobb och bättre miljö.Då krävs en modern och aktiv tillväxtpolitik för hela landet.

Sverige har jämfört med många andra länder en stark landsbygd. 15 procent bor på landsbygden. Men nu är allt fler oroade över utvecklingen. Arbetslösheten har bitit sig fast.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar.

  • 15 000 heltidsjobb har försvunnit i lantbruket sedan 2007.
  • Landsbygdsprogrammet har skurits ner kraftigt.
  • Flyttströmmarna från mindre orter till städer har förstärkts och det blir svårare och svårare att upprätthålla samhällsservicen.

Sverige och svensk landsbygd behöver en annan riktning. Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Sverige behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare med företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för att hela Sverige. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet. Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och infrastruktur är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Landsbygdsprogrammet handlar om att ge lantbrukare ersättning för insatser för miljön för att klara miljömålen men också att säkra jobb och tillväxt på landsbygden och om stöd för t.ex. bredband och lokal service. Med regeringens nedskärning ökar övergödningen i havet och ängar hotar att växa igen.

Vi socialdemokrater kommer att vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då krävs en modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet.

Vi socialdemokrater vill:

  • införa ett nytt stöd för servicepunkter på landsbygden
  • ta bort företagens ansvar för andra sjuklöneveckan, det gynnar småföretagen på landsbygden
  • ta fram en nationell livsmedelsstrategi som stärker en svensk inhemsk produktion av mat med hög kvalitet - det ger jobb på landsbygden
  • införa regionala utvecklingsråd som i samverkan kring innovationer, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik skapar jobb på regional nivå.

Vänliga hälsningar

Socialdemokraterna

www.socialdemokraterna.se

 

Ödesvalet

Inför höstens val kommer det att bli intressant att få ta del av vad alliansen och politiskt alternativ har för planer på kommunens verksamhet inför kommande år.

När vi diskuterat ekonomi och verksamheterna i kommunen så har det inte kommit några radikala förslag på besparingar från oppositionen. Snarare vill de har mer av det som finns än vi har pengar till. Ändå kritiserar de oss inom S+ V för att inte hålla budget och att inte ha ordning på ekonomin.

Om de ska vara trovärdiga måste de komma med konkreta förslag som väljarna kan värdera. Inte bara tomt prat om dålig ordning och reda och mygel och allt va de hittar på.

Socialdemokraternas handlingsprogram för nästa mandatperiod kommer snart i brevlådan hos alla hushåll. Då får ni läsa vad vill.

Vi kommer också att se till att det finns pengar till det vi vill göra.

Men först måste vi få bort den borgerliga regeringen som just nu lånar 240 milj. kr om dagen till Sveriges ekonomi.

Vi har inte råd med en regering som lånar till driften av Sverige samtidigt som skatterna har sänkts med 130 miljarder!!!!

Fräckhet och enfald har också ansikten

Läs följande stycke:

"Ekonomin i kommunen är usel! Som tur var sanerade vi ekonomin under de år jag var ansvarig, ett tufft jobb då vi var mitt inne i den värsta ekonomiska krisen sen 30 talet. Det har jag klart i minnet. Jag vet även vad det kräver att hålla kommunens pengar hårt och prioritera rättvist. Det var tufft men det gick. Tyvärr har S inte fortsatt på det spåret och nu är kommunen i samma svåra sits igen ekonomiskt. Trots att Åke och S vill måla en helt annan bild."

Du har sett dom här raderna - i Maria Kristofferssons senaste blogg. Man tar sig för pannan! Alla som läser årsredovisningarna från tiden när hon var ansvarig (?) ser inte det hon påstår nämligen att hon tillsammans - eller kanske ensam - skötte kommunens verksamhet och ekonomi. Budgetar som fick tas om flera gånger, uteblivna investeringar bl a för arbetsmiljö och miljö, ord och bara ord kombinerade med siffror som ingen kunde svara på varifrån dom hämtats. Det var vad den dåvarande oppositionen och Vilhelminaborna fick sig till livs.

Inte en enda gång under den nuvarande mandatperioden har hon tillsammans med övriga borgerliga partier kunnat presentera alt. budgetförslag, eller förslag över huvud taget annat än skrivningar med svepande formuleringar, de flesta inte ens i närheten av vad som ska göras i Vilhelmina kommun.

Hur långt och hur länge får man driva med Vilhelminaborna? Man måste inte vara förtroendevald för att kunna avslöja Maria Kristofferssons alla bluffar om verkligheten och alla skönmålningar av sin egen förträfflighet.

K G Abramsson
socialdemokrat

Situationen i Gaza

.....är helt oacceptabel. Vår regering står handfallen och gör INGENTING! Så får det inte fortsätta! 

Jag har skrivit under protestlistan som kräver att Reinfeldt ska agera! 

Gör det du också ! 

http://alliansfrittsverige.nu/kampanj/mark-ockupationen-reinfeldt

/Kristina  Norman 

Vilhelmina S-förening

NOMINERINGSMÖTE

Medlemmar och sympatisörer hälsas välkommen till

NOMINERINGSMÖTE

till STYRELSER och NÄMNDER

PÅ JÄRVSJÖGÅRDEN

ONSDAGEN den 6 augusti kl 18.30

Varmt  välkomna!

Stöttingfjällets Socialdemokratiska förening

 

Nyare inlägg